Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-04
1. DĖL lėšų IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2018-04-25
TSP-121
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-122
3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-123
4. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-124
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-125
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-126
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-127
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-128
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-129
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-130
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-131
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-132
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-133
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2018-04-25
TSP-134
15. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2017 METŲ ATASKAITAI
2018-04-25
TSP-135
16. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2017 METŲ ATASKAITAI
2018-04-25
TSP-136
17. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2017 METŲ ATASKAITAI
2018-04-25
TSP-137
18. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VADOVO 2017 METŲ ATASKAITAI
2018-04-25
TSP-138
19. DĖL PRITARIMO UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VADOVO 2017 METŲ ATASKAITAI
2018-04-25
TSP-139
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-140
21. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ IR (ARBA) JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
2018-04-25
TSP-141
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IR 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEŽIŪROS SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-142
23. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU UAB DALIOS ZALESKIENĖS AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2018-04-25
TSP-143
24. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS PAGAL PANAUDOS SUTARTIS
2018-04-25
TSP-144
25. DĖL TURTO NURAŠYMO
2018-04-25
TSP-145
26. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LIEPALOTŲ KAIME, MOKYKLOS G. 27, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-04-25
TSP-146
27. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2018-04-25
TSP-147
28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL LABDAROS IR PARAMOS FONDO ŠEŠUPĖS EUROREGIONO ŠAKIŲ BIURO“ 3 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-04-25
TSP-148
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-149
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAPILDYMO
2018-04-25
TSP-150
31. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO AKREDITAVIMO IR KATEGORIJOS SUTEIKIMO
2018-04-25
TSP-151
32. DĖL KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-152
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-153
34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-154
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL DIENOS MAITINIMO NORMŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS BENDRABUTYJE NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-155
36. DĖL METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO RAJONO ŠVIETIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVAMS
2018-04-25
TSP-156
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „DRAUGYSTĖS PARKAI-2“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-157
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-162 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-171 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PASTATO REKONSTRAVIMAS“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-158
39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-213 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-382 „DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-159
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-377 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO SUTVARKYMAS“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-160
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-161
42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 m. vasario 21 d. sprendimO Nr. T-57 „Dėl rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
2018-04-25
TSP-162
43. DĖL rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T-97 ,,Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-117 ,,Dėl Lukšių kultūros centro TEIKIAMų PASLAUGų tarifų NUSTATYMO“ papildymo“ pakeitimo
2018-04-25
TSP-163
44. DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-164
45. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO, ESANČIO NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 7, ŠAKIAI, REKONSTRAVIMAS“ BENDRAFINANSAVIMO UŽTIKRINIMO
2018-04-25
TSP-165
46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo
2018-04-25
TSP-166
47. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2014-2018 M. INVESTICIJŲ PLANO PAPILDYMO DERINIMO
2018-04-25
TSP-167
48. DĖL PRITARIMO rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-04-25
TSP-168
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2018 METŲ II-IV KETVIRČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2018-04-25
TSP-169
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-261 „Dėl ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ RAJONO VERSLO TARYBĄ“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-170
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-171
52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-04-25
TSP-172
53. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-04-25
TSP-173