Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-06
1. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR PAVEDIMO
2018-06-14
TSP-220
2. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGOSE NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-221
3. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-222
4. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2018-06-14
TSP-223
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-224
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-225
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-226
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-227
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-228
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-229
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-230
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-231
13. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-232
14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-233
15. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-234
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-12 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGOMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS GAMTOS PAVELDO OBJEKTO STATUSO GAMTOS OBJEKTAMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-235
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ZYPLIŲ DVARO PIRMOJO SVIRNO PASTATO MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT TURIZMUI IR KULTŪRINEI VEIKLAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-06-14
TSP-236
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-341 „DĖL PRITARIMO VŠĮ „NAMAI VISIEMS“ PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-06-14
TSP-237
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS ŠAKIŲ MIESTE“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-238
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-239
21. DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTAMS
2018-06-14
TSP-240
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-241
23. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KRIŪKŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUŠELĖ“
2018-06-14
TSP-242
24. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-243
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-264 „DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-244
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO Nr. T-212 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-245
27. DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-246
28. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-06-14
TSP-247
29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-248
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-06-14
TSP-249
31. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO
2018-06-14
TSP-250
32. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
2018-06-14
TSP-251
33. DĖL MOBILIOSIOS PRIEPLAUKOS, ESANČIOS GELGAUDIŠKIO M., NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-06-14
TSP-252
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-06-14
TSP-253
35. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRŪSELIŲ KAIME, MIŠKO G. 4, PERDAVIMO ASOCIACIJAI RITINIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2018-06-14
TSP-254
36. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2018-06-14
TSP-255
37. DĖL TURTO PERDAVIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRUI
2018-06-14
TSP-256
38. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJAI
2018-06-14
TSP-257
39. DĖL TURTO NURAŠYMO
2018-06-14
TSP-258
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2018-06-14
TSP-259