Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-07
1. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
2018-07-19
TSP-260
2. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2018-07-19
TSP-261
3. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2018-07-19
TSP-262
4. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2018-07-19
TSP-263
5. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-07-19
TSP-264
6. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-07-19
TSP-265
7. DĖL APMOKĖJIMO UŽ MAITINIMĄ MOKINIŲ, GYVENANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-266
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-267
9. DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE IR BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-268
10. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-269
11. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-270
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-271
13. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2018-07-19
TSP-272
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-273
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-102 „DĖL BENDRUS INTERESUS TENKINANČIŲ VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ SĄRAŠO PATIKSLINIMO IR KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES, SUDARYTOS SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-274
16. DĖL PRITARIMO VŠĮ „KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS“ PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2018-07-19
TSP-275
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-87 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-276
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-277
19. DĖL DARBO SUTARTIES SU NIJOLE BITINIENE NUTRAUKIMO
2018-07-19
TSP-278
20. DĖL SKYRIMO Į PAREIGAS
2018-07-19
TSP-279
21. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO
2018-07-19
TSP-280
22. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO
2018-07-19
TSP-281
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-282
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-185 „DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2019 METAMS“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-283
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-284
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-285
27. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2018-07-19
TSP-286
28. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2018-07-19
TSP-287
29. DĖL PASTATO PAGRINDINĖS TIKSLINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-288
30. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJAI
2018-07-19
TSP-289
31. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-07-19
TSP-290
32. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-5, NUOMOS EDITOS MAČAITIENĖS ŠEIMAI
2018-07-19
TSP-291
33. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 8-4, NUOMOS LINOS DULAITIENĖS ŠEIMAI
2018-07-19
TSP-292
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-293
35. DĖL DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ
2018-07-19
TSP-294