Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-07
1. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO
2018-07-19
TSP-260
2. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2018-07-19
TSP-261
3. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2018-07-19
TSP-262
4. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2018-07-19
TSP-263
5. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-07-19
TSP-264
6. DĖL TURTO PERDAVIMO
2018-07-19
TSP-265
7. DĖL APMOKĖJIMO UŽ MAITINIMĄ MOKINIŲ, GYVENANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-266
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-267
9. DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE IR BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-268
10. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-269
11. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-270
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-272 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-271
13. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2018-07-19
TSP-272
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-176 „DĖL GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-273
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-102 „DĖL BENDRUS INTERESUS TENKINANČIŲ VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ SĄRAŠO PATIKSLINIMO IR KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES, SUDARYTOS SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-274
16. DĖL PRITARIMO VŠĮ „KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRAS“ PROJEKTUI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2018-07-19
TSP-275
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-87 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-276
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018-2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-277
19. DĖL DARBO SUTARTIES SU NIJOLE BITINIENE NUTRAUKIMO
2018-07-19
TSP-278
20. DĖL SKYRIMO Į PAREIGAS
2018-07-19
TSP-279
21. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO
2018-07-19
TSP-280
22. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO
2018-07-19
TSP-281
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-282
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-185 „DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2019 METAMS“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-283
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-284
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018-07-19
TSP-285
27. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI
2018-07-19
TSP-286
28. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2018-07-19
TSP-287
29. DĖL PASTATO PAGRINDINĖS TIKSLINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-288
30. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJAI
2018-07-19
TSP-289
31. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-07-19
TSP-290
32. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-5, NUOMOS EDITOS MAČAITIENĖS ŠEIMAI
2018-07-19
TSP-291
33. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 8-4, NUOMOS LINOS DULAITIENĖS ŠEIMAI
2018-07-19
TSP-292
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2018-07-19
TSP-293
35. DĖL DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ
2018-07-19
TSP-294