Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-09
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ IR ABONENTINIŲ KORTELIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-09-13
TSP-296
2. DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo IR PAPILDYMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-297
3. DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ STATYBAI RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2018-09-13
TSP-298
4. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINIUS ŽEMĖS SKLYPUS
2018-09-13
TSP-299
5. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI
2018-09-13
TSP-300
6. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2018-09-13
TSP-301
7. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2018-09-13
TSP-302
8. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
2018-09-13
TSP-303
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-304
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDZIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-213 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-382 „DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-305
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „šAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI“ DALINIO PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-306
12. DĖL nekilnojamųjų daiktų, esančių gelgaudiškyje mokyklos g. 14A-21 ir Taikos g. 70-6, šakių rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. TSP-307ŠakiaiVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės 2018 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-13
TSP-307
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-308
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-309
15. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ SUTEIKIMO ATIDEDANT PASKOLŲ, PAIMTŲ INVESTICIJŲ PROJEKTUI „BIOKURO PANAUDOJIMO ŠILUMOS GAMYBAI PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“, GRĄŽINIMO TERMINUS
2018-09-13
TSP-310
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DOJUS INVEST“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO UŽ 2018 METUS
2018-09-13
TSP-311
17. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ
2018-09-13
TSP-312
18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-313
19. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2018-09-13
TSP-314
20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-315
21. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-09-13
TSP-316
22. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJAI
2018-09-13
TSP-317
23. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KIDULIŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2018-09-13
TSP-319
24. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU JURGITOS JUCAITIENĖS INDIVIDUALIA ĮMONE NUTRAUKIMO
2018-09-13
TSP-320
25. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2018-09-13
TSP-321
26. DĖL ŪKIO PATALPOS, ESANČIOS KAUNO G. 25D-1, LEKĖČIUOSE, ŠAKIŲ R. SAV., PARDAVIMO
2018-09-13
TSP-322
27. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, MOKYKLOS G. 20-9, NUOMOS PAULINOS STANKAITIENĖS ŠEIMAI
2018-09-13
TSP-323
28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, BAŽNYČIOS G. 7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-09-13
TSP-324
29. DĖL LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO IR MIŠRIOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO LAIKO NUSTATYMO
2018-09-13
TSP-326
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 m. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DARBO LAIKO PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-327
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-328
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 m. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR.T-152 „DĖL METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO RAJONO ŠVIETIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVAMS“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-329
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-234 „DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-330
34. DĖL APMOKĖJIMO UŽ MAITINIMĄ MOKINIŲ, GYVENANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-09-13
TSP-331
35. DĖL MAITINIMO DIENOS ĮKAINIO NUSTATYMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS BENDRABUTYJE
2018-09-13
TSP-332
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-09-13
TSP-333
37. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2018-09-13
TSP-335
38. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2018-09-13
TSP-336
39. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2018-09-13
TSP-337
40. 1 variantas. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre
2018-09-13
TSP-338
41. 2 variantas. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre
2018-09-13
TSP-338
42. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje
2018-09-13
TSP-339
43. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2018-09-13
TSP-340
44. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2018-09-13
TSP-341
45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-86 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2018/2019 mokslo metams“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-342
46. DĖL DARBO SUTARTIES SU DIANA BAUŽAITE-MIKUŽIENE NUTRAUKIMO
2018-09-13
TSP-343
47. Dėl skyrimo į Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas
2018-09-13
TSP-344
48. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato steigimo ir pareigybių skaičiaus nustatymo
2018-09-13
TSP-345