Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2018-09
1. DĖL lėšų IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2018-09-13
TSP-295
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ IR ABONENTINIŲ KORTELIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-09-13
TSP-296
3. DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo IR PAPILDYMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-297
4. DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ STATYBAI RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2018-09-13
TSP-298
5. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINIUS ŽEMĖS SKLYPUS
2018-09-13
TSP-299
6. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI
2018-09-13
TSP-300
7. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2018-09-13
TSP-301
8. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2018-09-13
TSP-302
9. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO
2018-09-13
TSP-303
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-304
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDZIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-213 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-382 „DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ NR. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001/VL-861 SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO BŪDO IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-305
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-163 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „šAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA“ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI“ DALINIO PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-306
13. DĖL nekilnojamųjų daiktų, esančių gelgaudiškyje mokyklos g. 14A-21 ir Taikos g. 70-6, šakių rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. TSP-307ŠakiaiVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės 2018 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-155 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-382 „Dėl projekto „Šakių rajono socialinio būsto pirkimo būdo ir pirkimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
2018-09-13
TSP-307
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-308
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-42 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-309
16. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ SUTEIKIMO ATIDEDANT PASKOLŲ, PAIMTŲ INVESTICIJŲ PROJEKTUI „BIOKURO PANAUDOJIMO ŠILUMOS GAMYBAI PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“, GRĄŽINIMO TERMINUS
2018-09-13
TSP-310
17. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DOJUS INVEST“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO UŽ 2018 METUS
2018-09-13
TSP-311
18. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ
2018-09-13
TSP-312
19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-313
20. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2018-09-13
TSP-314
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-315
22. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-09-13
TSP-316
23. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJAI
2018-09-13
TSP-317
24. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
2018-09-13
TSP-318
25. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU VIEŠĄJA ĮSTAIGA KIDULIŲ AMBULATORIJA NUTRAUKIMO
2018-09-13
TSP-319
26. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU JURGITOS JUCAITIENĖS INDIVIDUALIA ĮMONE NUTRAUKIMO
2018-09-13
TSP-320
27. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2018-09-13
TSP-321
28. DĖL ŪKIO PATALPOS, ESANČIOS KAUNO G. 25D-1, LEKĖČIUOSE, ŠAKIŲ R. SAV., PARDAVIMO
2018-09-13
TSP-322
29. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, MOKYKLOS G. 20-9, NUOMOS PAULINOS STANKAITIENĖS ŠEIMAI
2018-09-13
TSP-323
30. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, PALUOBIŲ KAIME, BAŽNYČIOS G. 7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2018-09-13
TSP-324
31. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-09-13
TSP-325
32. DĖL LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO IR MIŠRIOS IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO LAIKO NUSTATYMO
2018-09-13
TSP-326
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 m. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DARBO LAIKO PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-327
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-328
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 m. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR.T-152 „DĖL METINIŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO RAJONO ŠVIETIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVAMS“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-329
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR.T-234 „DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-330
37. DĖL APMOKĖJIMO UŽ MAITINIMĄ MOKINIŲ, GYVENANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDRABUČIUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-09-13
TSP-331
38. DĖL MAITINIMO DIENOS ĮKAINIO NUSTATYMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS BENDRABUTYJE
2018-09-13
TSP-332
39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-09-13
TSP-333
40. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-09-13
TSP-334
41. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE
2018-09-13
TSP-335
42. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2018-09-13
TSP-336
43. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2018-09-13
TSP-337
44. 1 variantas. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre
2018-09-13
TSP-338
45. 2 variantas. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre
2018-09-13
TSP-338
46. Dėl leidimo išimties tvarka komplektuoti klases Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje
2018-09-13
TSP-339
47. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2018-09-13
TSP-340
48. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2018-09-13
TSP-341
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-86 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2018/2019 mokslo metams“ PAKEITIMO
2018-09-13
TSP-342
50. DĖL DARBO SUTARTIES SU DIANA BAUŽAITE-MIKUŽIENE NUTRAUKIMO
2018-09-13
TSP-343
51. Dėl skyrimo į Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas
2018-09-13
TSP-344
52. Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato steigimo ir pareigybių skaičiaus nustatymo
2018-09-13
TSP-345