Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-01
1. DĖL PREMIJOS SKYRIMO
2019-01-10
TSP-1
2. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
2019-01-10
TSP-2/9
3. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-01-10
TSP-10
4. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2019-01-10
TSP-11
5. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-01-10
TSP-12
6. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-01-10
TSP-13
7. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2019-01-10
TSP-14
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO T-324 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-01-10
TSP-15
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAPILDYMO
2019-01-10
TSP-16
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ SAVININKO KAPITALO DIDINIMO
2019-01-10
TSP-17
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-01-10
TSP-18
12. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮGIJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2019-01-10
TSP-19
13. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO (gatvės pavadinimo, namo ir buto Nr. duomenys neskelbiami), KUDIRKOS NAUMIESTYJE, ŠAKIŲ R. SAV., PARDAVIMO
2019-01-10
TSP-20
14. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2019-01-10
TSP-21
15. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS NUOMOS SUTARTIES PATVIRTINIMO
2019-01-10
TSP-23
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2019-01-10
TSP-24
17. DĖL PRITARIMO UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS BEI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2019-01-15
TSP-25
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 d. SPRENDIMO NR. T-92 „Dėl rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-01-15
TSP-26
19. DĖL KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2019-01-15
TSP-27
20. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“ IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMO
2019-01-15
TSP-28
21. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJĄ IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMO
2019-01-15
TSP-29
22. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS KONKURSINĘ PRIEMONĘ NR.09.2.1-ESFA-K-728 „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS“ TOBULINIMAS
2019-01-15
TSP-30
23. DĖL DARBO SUTARTIES SU VILMA VIDRIENE NUTRAUKIMO
2019-01-17
TSP-31