Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-01
1. DĖL PREMIJOS SKYRIMO
2019-01-10
TSP-1
2. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-01-10
TSP-10
3. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2019-01-10
TSP-11
4. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-01-10
TSP-12
5. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-01-10
TSP-13
6. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2019-01-10
TSP-14
7. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO T-324 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-01-10
TSP-15
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-112 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAPILDYMO
2019-01-10
TSP-16
9. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ SAVININKO KAPITALO DIDINIMO
2019-01-10
TSP-17
10. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-01-10
TSP-18
11. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮGIJIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2019-01-10
TSP-19
12. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO (gatvės pavadinimo, namo ir buto Nr. duomenys neskelbiami), KUDIRKOS NAUMIESTYJE, ŠAKIŲ R. SAV., PARDAVIMO
2019-01-10
TSP-20
13. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2019-01-10
TSP-21
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMOPROGRAMos patvirtinimo
2019-01-10
TSP-22
15. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS NUOMOS SUTARTIES PATVIRTINIMO
2019-01-10
TSP-23
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-39 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO IR DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, IR GAUNANČIŲ UŽMOKESTĮ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2019-01-10
TSP-24
17. DĖL PRITARIMO UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS BEI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2019-01-15
TSP-25
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 18 d. SPRENDIMO NR. T-92 „Dėl rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-01-15
TSP-26
19. DĖL KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2019-01-15
TSP-27
20. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“ IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMO
2019-01-15
TSP-28
21. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJĄ IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMO
2019-01-15
TSP-29
22. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS KONKURSINĘ PRIEMONĘ NR.09.2.1-ESFA-K-728 „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS“ TOBULINIMAS
2019-01-15
TSP-30
23. DĖL DARBO SUTARTIES SU VILMA VIDRIENE NUTRAUKIMO
2019-01-17
TSP-31
24. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
2019-01-10
TSP-2/9