Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-02
1. DĖL PRITARIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
2019-02-07
TSP-32/50
2. DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-02-07
TSP-51
3. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS NUOMOS SUTARTIES PATVIRTINIMO
2019-02-07
TSP-52
4. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2019-02-07
TSP-53
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2019-02-07
TSP-54
6. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2019-02-07
TSP-55
7. ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDėl MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠaKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO PATVIRTINIMO
2019-02-07
TSP-56
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2019-02-07
TSP-57
9. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO (gatvės pavadinimo, namo ir buto Nr. duomenys neskelbiami), KUDIRKOS NAUMIESTYJE, ŠAKIŲ R. SAV., PARDAVIMO
2019-02-07
TSP-58
10. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ MSTL., P. VAIČAIČIO G. 34-6, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-02-07
TSP-59
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2019-02-07
TSP-60
12. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU BIUDŽETINE ĮSTAIGA GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRU NUTRAUKIMO
2019-02-07
TSP-61
13. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA GELGAUDIŠKIO BENDRUOMENĖS CENTRU „ATGAIVA“ NUTRAUKIMO
2019-02-07
TSP-62
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-02-07
TSP-64
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-65
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-66
17. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
2019-02-14
TSP-67
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-02-14
TSP-68
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-02-14
TSP-70
20. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-71
21. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-72
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-73
23. DĖL ŠAKIŲ RAJONO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-74
24. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, PERIODINIŲ IR SĄLYGINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-02-14
TSP-75
25. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2019-02-14
TSP-76
26. ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDėl GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-77
27. DĖL DALYVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO AIKŠTYNŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOJE
2019-02-14
TSP-78
28. DĖL ŠAKIŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2019-02-14
TSP-79
29. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS TARIFŲ UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NUSTATYMO
2019-02-14
TSP-81
30. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-82
31. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-83
32. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-02-14
TSP-85
33. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2019-02-14
TSP-86
34. DĖL ŠAKIŲ MIESTO NEPRIKLAUSOMYBĖS, V. KUDIRKOS, VYTAUTO IR BAŽNYČIOS GATVĖMIS RIBOJAMO KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2019-02-19
TSP-87