Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-03
1. DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS LIETUVOS SKAUTIJA BEI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2019-03-14
TSP-88
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2019-03-14
TSP-89
3. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-03-14
TSP-90
4. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2019/2020 MOKSLO METAMS
2019-03-14
TSP-91
5. DĖL nekilnojamųjų daiktų, esančių šAKIUOSE, V. Kudirkos G. 76-11, šakių rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo
2019-03-14
TSP-92
6. DĖL ŠAKIŲ rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-80 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m. investicijų plano suderinimo“ pakeitimo
2019-03-14
TSP-93
7. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOS GIEDRUČIŲ KAIMO MIŠKO GATVĖS NR. GIE-9 TEIKIMUI KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMS GAUTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS SU ŽVYRO DANGA ASFALTUOTI
2019-03-14
TSP-94
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2019-03-14
TSP-95
9. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2019-03-14
TSP-96
10. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2019-03-14
TSP-97
11. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
2019-03-14
TSP-98
12. DĖL TURTO NURAŠYMO
2019-03-14
TSP-99
13. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-03-14
TSP-100
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-03-14
TSP-101
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-03-14
TSP-102
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
2019-03-18
TSP-103
17. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS 2019 M. VASARIO 15 D. NUOMOS SUTARTIES NR. VL-156 NUOMININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO
2019-03-19
TSP-104