Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-03
1. DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS LIETUVOS SKAUTIJA BEI ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2019-03-14
TSP-88
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2019-03-14
TSP-89
3. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-03-14
TSP-90
4. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2019/2020 MOKSLO METAMS
2019-03-14
TSP-91
5. DĖL nekilnojamųjų daiktų, esančių šAKIUOSE, V. Kudirkos G. 76-11, šakių rajono savivaldybės nuosavybėn pirkimo
2019-03-14
TSP-92
6. DĖL ŠAKIŲ rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-80 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šakių šilumos tinklai“ 2019-2021 m. investicijų plano suderinimo“ pakeitimo
2019-03-14
TSP-93
7. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ SENIŪNIJOS GIEDRUČIŲ KAIMO MIŠKO GATVĖS NR. GIE-9 TEIKIMUI KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMS GAUTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS SU ŽVYRO DANGA ASFALTUOTI
2019-03-14
TSP-94
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2019-03-14
TSP-95
9. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
2019-03-14
TSP-96
10. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI
2019-03-14
TSP-97
11. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
2019-03-14
TSP-98
12. DĖL TURTO NURAŠYMO
2019-03-14
TSP-99
13. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2019-03-14
TSP-100
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-03-14
TSP-101
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-03-14
TSP-102
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
2019-03-18
TSP-103
17. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS 2019 M. VASARIO 15 D. NUOMOS SUTARTIES NR. VL-156 NUOMININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO
2019-03-19
TSP-104