Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-04
DĖL lėšų IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2019-04-11
TSP-105
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-106
DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-107
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2019-04-11
TSP-117
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-118
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO
2019-04-11
TSP-119
DĖL PRITARIMO UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS
2019-04-11
TSP-120
DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ IR (ARBA) JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2018 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI
2019-04-11
TSP-125
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-65 „Dėl ŠAKIŲ rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-04-11
TSP-126
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-04-11
TSP-127
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-04-11
TSP-128
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-04-11
TSP-129
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2019-04-11
TSP-131
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-132
DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUDIRKOS NAUMIESČIO PARAPIJOS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRUI
2019-04-11
TSP-133
DĖL TURTO NURAŠYMO
2019-04-11
TSP-134
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-435 „DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-04-11
TSP-135
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-136
DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“
2019-04-11
TSP-137
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDėl dienos SOCIALINĖS GLOBOS, Teikiamos asmens namuose, KAINOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-138
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-148 „Dėl Kukarskės globos namų SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-04-11
TSP-139
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TINKLO STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-140
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-04-11
TSP-141
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-04-11
TSP-142
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-369 „DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-04-11
TSP-143
DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-144
DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-145
DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-146
DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-147
DĖL SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-148
DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-149
DĖL GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-150
DĖL LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-151
DĖL KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-152
DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-153
DĖL ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-154
DĖL ŠAKIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „KLEVELIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-155
DĖL ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-156
DĖL ĮKAINIŲ UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-157
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-04-11
TSP-158
DĖL šakių RAJONO SAVIVALDYBĖS kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2019 metais objektų sąrašo patvirtinimo
2019-04-11
TSP-159
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-04-11
TSP-160
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-102 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Šakių vandenys“ perskaičiuotų GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO“ pakeitimo
2019-04-11
TSP-161
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2019-04-11
TSP-162
DĖL ILONOS ŠEFLERIENĖS ATLEIDIMO IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS PAREIGŲ
2019-04-16
TSP-163
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų narių skaičiaus nustatymo
2019-04-16
TSP-164
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2019-04-16
TSP-165
Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo
2019-04-16
TSP-166
Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą delegavimo
2019-04-16
TSP-167
Dėl atstovo delegavimo į Regiono plėtros tarybą
2019-04-16
TSP-168
Dėl Dainiaus Grincevičiaus atleidimo iš Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų
2019-04-16
TSP-169
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
2019-04-16
TSP-170
Dėl Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
2019-04-16
TSP-171