Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-05
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2019-05-16
TSP-172
2. DĖL SKYRIMO Į ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS SLAPTO BALSAVIMO REZULTATŲ PATVIRTINIMO
2019-05-16
TSP-173
3. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2019-05-16
TSP-174
4. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-175
5. DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VYKDYTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJAS
2019-05-16
TSP-176
6. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-177
7. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ RAJONO VERSLO TARYBĄ
2019-05-16
TSP-178
8. DĖL lėšų IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2019-05-16
TSP-179
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-180
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2019-05-16
TSP-181
11. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BRIEDŽIŲ, LIEPALOTŲ IR LUKŠŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI
2019-05-16
TSP-182
12. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KIDULIŲ IR VOVERIŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI
2019-05-16
TSP-183
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-184
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-185
15. ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDėl BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI IR ŠEIMYNOMS KAINOS PATVIRTINIMO
2019-05-16
TSP-186
16. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-05-16
TSP-187
17. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-05-16
TSP-188
18. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-05-16
TSP-189
19. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO–PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-190
20. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-191
21. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-192
22. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR ŠAKIŲ ,,VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2019-05-16
TSP-193
23. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO IR MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2019-05-16
TSP-194
24. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-195
25. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-196
26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2019-05-16
TSP-197
27. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO
2019-05-16
TSP-198
28. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
2019-05-16
TSP-199
29. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
2019-05-16
TSP-200
30. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-05-16
TSP-201
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL ATSTOVAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-202
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-203
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-435 „DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-204
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 8-7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-05-16
TSP-205
35. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2019-05-16
TSP-206
36. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VISUOMENINE ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“ NUTRAUKIMO
2019-05-16
TSP-208
37. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 19, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU IR LEIDIMO KEISTI JŲ PASKIRTĮ
2019-05-16
TSP-209
38. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO
2019-05-16
TSP-210
39. DĖL NUOLATINĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-211
40. DĖL 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-43 PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-212
41. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-256 „DĖL ŠAKIŲ RAJOONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIO NR. T-274 „DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2019-05-16
TSP-213
42. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-214
43. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-215
44. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-216
45. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-217
46. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2019-05-16
TSP-218
47. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS ATŠAUKIMO IŠ ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS IR VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2019-05-16
TSP-219