Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-05
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2019-05-16
TSP-172
2. DĖL SKYRIMO Į ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS SLAPTO BALSAVIMO REZULTATŲ PATVIRTINIMO
2019-05-16
TSP-173
3. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2019-05-16
TSP-174
4. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-175
5. DĖL ĮPAREIGOJIMO UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VYKDYTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJAS
2019-05-16
TSP-176
6. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-177
7. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ RAJONO VERSLO TARYBĄ
2019-05-16
TSP-178
8. DĖL lėšų IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2019-05-16
TSP-179
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-180
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2019-05-16
TSP-181
11. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BRIEDŽIŲ, LIEPALOTŲ IR LUKŠŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI
2019-05-16
TSP-182
12. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KIDULIŲ IR VOVERIŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI
2019-05-16
TSP-183
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS PAGALBOS PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-184
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-185
15. ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDėl BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI IR ŠEIMYNOMS KAINOS PATVIRTINIMO
2019-05-16
TSP-186
16. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-05-16
TSP-187
17. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-05-16
TSP-188
18. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-05-16
TSP-189
19. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO–PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-190
20. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-191
21. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-192
22. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR ŠAKIŲ ,,VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2019-05-16
TSP-193
23. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO IR MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2019-05-16
TSP-194
24. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO – PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-195
25. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO-PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-05-16
TSP-196
26. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2019-05-16
TSP-197
27. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2019 METAMS NUSTATYMO
2019-05-16
TSP-198
28. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
2019-05-16
TSP-199
29. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
2019-05-16
TSP-200
30. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-05-16
TSP-201
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL ATSTOVAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-202
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-203
33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-435 „DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-204
34. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, TILTO G. 8-7, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-05-16
TSP-205
35. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2019-05-16
TSP-206
36. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA VISUOMENINE ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“ NUTRAUKIMO
2019-05-16
TSP-208
37. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 19, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU IR LEIDIMO KEISTI JŲ PASKIRTĮ
2019-05-16
TSP-209
38. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO
2019-05-16
TSP-210
39. DĖL NUOLATINĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-211
40. DĖL 2009 M. RUGPJŪČIO 12 D. SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES NR. 1D-43 PAKEITIMO
2019-05-16
TSP-212
41. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-256 „DĖL ŠAKIŲ RAJOONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIO NR. T-274 „DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2019-05-16
TSP-213
42. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-214
43. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-215
44. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-216
45. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
2019-05-16
TSP-217
46. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO
2019-05-16
TSP-218
47. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS ATŠAUKIMO IŠ ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS IR VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2019-05-16
TSP-219