Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-06
1. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS, KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ŠAKIŲ ATSTOVYBĖS IR ŠAKIŲ RAJONO ŽEMDIRBIŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2019-06-13
TSP-220
2. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSMOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-221
3. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO DARBDAVIO INICIATYVA BE DARBUOTOJO KALTĖS SU ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUMI GINTAUTU PRANSKAIČIU
2019-06-13
TSP-222
4. DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,BRIEDŽIŲ DRENAŽAS“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MSNA ,,BRIEDŽIŲ DRENAŽAS“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO
2019-06-13
TSP-223
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO IR SĄMATOS PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-224
6. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-345 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE“ PAKEITIMO
2019-06-13
TSP-225
7. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2019-06-13
TSP-226
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-298 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SLAVIKŲ KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2019-06-13
TSP-227
9. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS PAGAL PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“, JŲ FINANSAVIMUI GAUTI IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMUI
2019-06-13
TSP-228
10. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-229
11. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-230
12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-231
13. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PLOKŠČIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
2019-06-13
TSP-232
14. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-06-13
TSP-233
15. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS steigimo Griškabūdžio gimnazijoje IR Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 22 d. sprendimO Nr. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir ikimokyklinio, priešmokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ PAKEITIMO
2019-06-13
TSP-234
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-235
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-236
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-237
19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-06-13
TSP-238
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-06-13
TSP-239
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO
2019-06-13
TSP-240
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-185 „DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2019 METAMS“ PAKEITIMO
2019-06-13
TSP-241
23. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2020 METAMS
2019-06-13
TSP-242
24. DĖL TURTO PERDAVIMO GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRUI
2019-06-13
TSP-244
25. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-245
26. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-06-13
TSP-246
27. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-06-13
TSP-247
28. DĖL LEIDIMO SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ, ESANTĮ (DUOMENYS NESKELBIAMI), PRITAIKYTI NEĮGALIESIEMS
2019-06-17
TSP-243