Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-12
1. DĖL TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO IR SOCIALINĖS PARAMOS DYDŽIŲ NUSTATYMO PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-369
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-354 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ AR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS“ PAKEITIMO
2019-12-13
TSP-370
3. DĖL ODETOS DAILIDIENĖS SKYRIMO Į ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2019-12-13
TSP-371
4. DĖL DARBO SUTARTIES SU ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIUMI LINU ADOMAIČIU NUTRAUKIMO SUĖJUS DARBO SUTARTIES TERMINUI
2019-12-13
TSP-372
5. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-373
6. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIO PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-374
7. DĖL Kukarskės globos namų SOCIALINĖS GLOBOS KAINOSPATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-375
8. DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-376
9. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-12-13
TSP-377
10. DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO SKULPTORIAUS VINCO GRYBO METAIS
2019-12-13
TSP-378
11. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-379
12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-380
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-65 „Dėl ŠAKIŲ rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-12-13
TSP-381
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-12-13
TSP-382
15. DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO IR PERMOKĖTOS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-383
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-384
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-385
18. DĖL TURTO PERDAVIMO GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRUI
2019-12-13
TSP-386
19. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS
2019-12-13
TSP-387
20. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS
2019-12-13
TSP-388
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-435 „DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-12-13
TSP-389
22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 19, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTART�
2019-12-13
TSP-390
23. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU (Duomenys neskelbiami) NUTRAUKIMO
2019-12-13
TSP-391
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 26, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-12-13
TSP-392
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LUKŠIUOSE, A. TATARĖS G. 35, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2019-12-13
TSP-393
26. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2019 METUS
2019-12-13
TSP-394
27. DĖL MARTYNO PETRAIČIO ATLEIDIMO 2019 METAIS NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ NUOMOJAMĄ 4,55 HA ŽEMĖS SKLYPĄ, ESANTĮ KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2019-12-13
TSP-395
28. DĖL ROBERTO DREVININKAIČIO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2019 METUS
2019-12-13
TSP-396
29. DĖL DALĖS KRASNICKIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2019 METUS
2019-12-13
TSP-397
30. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MINDAUGUI ŠIMAIČIUI SUMAŽINIMO UŽ 2019 METUS
2019-12-13
TSP-398
31. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO GINTAREI SKAMARAKAITEI SUMAŽINIMO UŽ 2019 METUS
2019-12-13
TSP-399
32. DĖL GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
2019-12-13
TSP-400
33. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-401
34. DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-402
35. DĖL SUSITARIMO „DĖL 2019 M. VASARIO 15 D. NUOMOS SUTARTIMI NR. VL-156 IŠNUOMOTŲ PASTATŲ PRIKLAUSINIŲ NAUDOJIMO“ PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-403
36. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO RŪMŲ DALIES PATALPŲ, ESANČIŲ GELGAUDIŠKYJE, PARKO G. 5, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2019-12-13
TSP-404
37. DĖL DIANOS JAZUKEVIČIENĖS SKYRIMO
2019-12-16
TSP-405