Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2020-01
1. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
2. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
3. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
4. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
5. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
6. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
7. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
8. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
9. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
10. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
11. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
12. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
13. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
14. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
15. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
16. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
17. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
18. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
19. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
20. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
21. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
22. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
23. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
24. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
25. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
26. DĖL NEPRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
27. DĖL PREMIJOS SKYRIMO
2020-01-15
TSP-
28. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
2020-01-15
TSP-
29. DĖL ĮGALIOJIMŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SUTEIKIMO
2020-01-15
TSP-
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2020-2022 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2020-01-15
TSP-
31. DĖL šakiŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL DIENOS MAITINIMO NORMŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS BENDRABUTYJE NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE“ PAKEITIMO
2020-01-15
TSP-
32. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2020-01-15
TSP-
33. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PSICHOLOGINIŲ KRIZIŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO
2020-01-15
TSP-
35. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
36. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-15
TSP-
37. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2020-01-15
TSP-
38. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-221 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-01-15
TSP-
39. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2020-01-15
TSP-
40. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMOPROGRAMOS PATVIRTINIMO
2020-01-15
TSP-
41. DĖL rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir rajono savivaldybės vietinės reikšmės gatvių sąrašo PATVIRTINIMO
2020-01-16
TSP-
42. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 19, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2020-01-16
TSP-
43. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G. 48-1, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2020-01-16
TSP-
44. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2020-01-16
TSP-
45. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO
2020-01-16
TSP-
46. DĖL PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO
2020-01-16
TSP-
47. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2020-01-16
TSP-
48. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-287 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2020-01-16
TSP-
49. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-01-16
TSP-
50. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-01-16
TSP-
51. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2020-01-16
TSP-
52. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2020-01-16
TSP-
53. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO
2020-01-16
TSP-
54. ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDėl ŠAKIŲ rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2020-2021 metų bendrojo plano patvirtinimo
2020-01-21
TSP-