Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2020-02
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2020-02-14
TSP-
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
2020-02-14
TSP-
3. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ SAVININKO KAPITALO DIDINIMO
2020-02-14
TSP-
4. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2020-02-14
TSP-
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-110 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, VONIŠKIŲ KAIME, SAULĖTEKIO G. 2, PERDAVIMO ASOCIACIJAI VONIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2020-02-14
TSP-
6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, VONIŠKIŲ KAIME, SAULĖTEKIO G. 2, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2020-02-14
TSP-
7. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS (INTEGRALIOS PAGALBOS), TEIKIAMOS ASMENS NAMUOSE, KAINOS PATVIRTINIMO
2020-02-14
TSP-
8. DĖL DARBO SUTARTIES SU VITU DANILIAUSKU NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2020-02-18
TSP-
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS KONTROLIERĖS ASTOS DOMEIKIENĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO
2020-02-14
TSP-
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
2020-02-18
TSP-
11. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-27 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-02-14
TSP-
12. DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2020-02-18
TSP-
13. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2020-02-14
TSP-
14. DĖL KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2020-02-14
TSP-
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2020-02-14
TSP-
16. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠAKIŲ RAJONO SLAVIKŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PASKELBIMO
2020-02-18
TSP-
17. DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS BEI IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020-02-18
TSP-
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO Nr. T-329 „DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-02-18
TSP-
19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-145 „DĖL PLOKŠČIŲ MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO
2020-02-18
TSP-
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2020-02-18
TSP-
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO
2020-02-18
TSP-
22. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS PROJEKTE „GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO BAZĖS ATNAUJINIMAS“
2020-02-18
TSP-
23. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2020-02-18
TSP-
24. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-02-18
TSP-
25. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-02-18
TSP-
26. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-02-18
TSP-
27. DĖL PRITARIMO IŠSTOTI IŠ ASOCIACIJOS „ZANAVYKŲ SĄŠAUKA“
2020-02-18
TSP-
28. DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2020-02-18
TSP-
29. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
2020-02-18
TSP-
30. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO NAUJAM TERMINUI
2020-02-18
TSP-