Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2020-04
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 20 D. SPRENDIMO NR. T-117 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-04-20
TSP-
2. Dėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitoms ir 2020 metų veiklos užduočių nustatymo
2020-04-20
TSP-
3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
4. Dėl viešosios įstaigos Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitoms ir 2020 metų veiklos užduočių nustatymo
2020-04-20
TSP-
5. Dėl viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2019 metų veiklos ataskaitoms ir 2020 metų veiklos užduočių nustatymo
2020-04-20
TSP-
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEMUNIŲ AMBULATORIJOS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO 2019 METŲVEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO, PRITARIMO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-179 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-369 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO
2020-04-20
TSP-
14. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-04-20
TSP-
15. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-04-20
TSP-
16. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-04-20
TSP-
17. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-04-20
TSP-
18. DĖL PRITARIMO UAB „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020-04-20
TSP-
19. DĖL GRĄŽINTINOS PARAMOS SUTEIKIMO LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS ASOCIACIJAI
2020-04-20
TSP-
20. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020-04-20
TSP-
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-04-20
TSP-
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-48 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-04-20
TSP-
23. DĖL ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ KARANTINO LAIKOTARPIU
2020-04-20
TSP-
24. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020-04-20
TSP-
25. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
2020-04-20
TSP-
26. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
2020-04-20
TSP-
27. DĖL ROBERTO SAKO SKYRIMO Į ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2020-04-20
TSP-
28. DĖL (VARDAS, PAVARDĖ) GALIMO NUSIŽENGIMO TYRIMO NUTRAUKIMO
2020-04-20
TSP-
29. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTAI VILKAVIŠKIO RAJONO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBIŲ BEI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO LIGONINĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI DĖL KARŠČIAVIMO KLINIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO
2020-04-20
TSP-
30. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2020-04-20
TSP-
31. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-303 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŠAKIŲ MIESTO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ PAKEITIMO
2020-04-20
TSP-
32. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-04-20
TSP-
33. DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
2020-04-20
TSP-
34. Dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Agro drenažas“ investicinio projekto „MSNA „Agro drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimo ir įgyvendinimo
2020-04-20
TSP-
35. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2020-04-20
TSP-
36. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2020-04-22
TSP-