Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2020-05
1. DĖL lėšų IŠ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2020-05-14
TSP-
2. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IŠDAGŲ, SINTAUTŲ IR VERŠIŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI
2020-05-14
TSP-
3. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽSIENIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI
2020-05-14
TSP-
4. DĖL Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 ,,DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ pakeitimo
2020-05-14
TSP-
5. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-74 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
6. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2020-05-14
TSP-
7. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO IR MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
2020-05-14
TSP-
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-70 „DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS Į ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS BEI IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-143 „DĖL ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ KARANTINO LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-118 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
11. DĖL SAUGAUS ELGESIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2020-05-14
TSP-
12. DĖL REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ALGORITMŲ PATVIRTINIMO
2020-05-14
TSP-
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. T-201 ,,DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-17 ,,DĖL ATSTOVAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
14. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-61 „DĖL DARBO SUTARTIES SU (VARDAS, PAVARDĖ) NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
15. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2020-05-14
TSP-
16. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
2020-05-14
TSP-
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019-2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2020-05-14
TSP-
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-55 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 20 D. SPRENDIMO NR. T-113 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS 2020 METAIS ĖMIMO“ PAKEITIMO
2020-05-14
TSP-
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 13 D. SPRENDIMO NR. T-286 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2020-05-14
TSP-
22. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO
2020-05-14
TSP-
23. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2020-05-14
TSP-
24. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO BARZDŲ SENIŪNIJOJE, BALTRUŠIŲ KAIME, STASIO LOZORAIČIO G. 2, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTART�
2020-05-14
TSP-
25. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2020-05-14
TSP-
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NULEIDIMO VIETOS ĮRENGIMAS PAVILKIJYJE“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR JO FINANSAVIMUI IŠ DALIES
2020-05-18
TSP-