Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 2020-03
Dėl Karščiavimo klinikos paskyrimo
2020-03-31
AT-288
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. AT-235 „Dėl koronaviruso infekcijos valdymo priemonių“ pakeitimo
2020-03-31
AT-287
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. AT-228 „Dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje karantino laikotarpiu nustatymo“ pakeitimo
2020-03-31
AT-284
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Slavikų sen. darbininkas
2020-03-27
AT-280
Įsakymas dėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro ir UAB Dalios Zaleskienės ambulatorijos pagalbos į namus (socialinės priežiūros paslaugos) paslaugų gavėjų mokėjimo už socialines paslaugas dydžio sumažinimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu
2020-03-26
AT-278
Įsakymas dėl nuotolinio darbo ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietos nustatymo
2020-03-25
AT-275
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-03-25
AT-274
Dėl įgaliojimų suteikimo
2020-03-25
AT-271
Dėl Jaunimo projektų vertinimo komisijos sudarymo
2020-03-25
AT-270
Dėl kandidatūrų Metų mokytojo premijai gauti atrankos komisijos sudarymo
2020-03-24
AT-268
Dėl Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo
2020-03-24
AT-267
Dėl Šakių rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų dezinfekavimo
2020-03-24
AT-264
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. AT-235 „Dėl koronaviruso infekcijos valdymo priemonių“ papildymo
2020-03-24
AT-263
Dėl Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo
2020-03-23
AT-258
Įsakymas dėl karantino režimo laikymosi
2020-03-23
AT-254
ĮSAKYMAS DĖL TEIKIMO TVIRTINTI VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2020-03-19
AT-250
Įsakymas dėl Šakių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo paskyrimo
2020-03-18
AT-243
Įsakymas dėl socialinių paslaugų teikimo Šakių rajono savivaldybėje karantino režimo laikotarpiu
2020-03-18
AT-236
Įsakymas dėl koronaviruso infekcijos valdymo priemonių
2020-03-17
AT-235
Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos tarnybinio transporto naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-03-17
AT-232
Įsakymas dėl prašymų skirti pašalpas, išmokas, kompensacijas, socialines paslaugas priėmimo būdo Šakių rajono savivaldybėje karantino laikotarpiu nustatymo
2020-03-17
AT-230
Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonę "Stiprinti bendruopmeninę veiklą savivaldybėse"
2020-03-17
AT-229
Įsakymas dėl darbo organizavimo tvarkos Šakių rajono savivaldybės administracijoje karantino laikotarpiu nustatymo
2020-03-16
AT-228
Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje aprašas
2020-03-10
AT-216
Dėl Šakių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių einamųjų metų veiklos plano ir jų ataskaitų rengimo formų patvirtinimo
2020-03-06
AT-213
Dėl įpareigojimo pateikti Šakių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių 2020 metų veiklos plano projektus ir Šakių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos plano ataskaitų už 2019 metus projektus
2020-03-06
AT-212
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ papildymo Bendrųjų reikalų skyrius Kompiuterinių tinklų administratorius
2020-03-06
AT-211
ĮSAKYMAS DĖL ADRESO SUTEIKIMO
2020-03-06
AT-208
Dėl gripo epidemijos paskelbimo Šakių rajono savivaldybėje, kaip COVID-19 plitimo prevencijos
2020-03-05
AT-207
Dėl komisijos sudarymo
2020-03-05
AT-206
Dėl įpareigojimo pateikti 2020 metų veiklos planą sudarančių veiklos plano programų ir seniūnijų 2020 m. metinius veiklos plano projektus
2020-03-05
AT-204
ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO P. MAŠIOTO G. 20, KUDIRKOS NAUMIESČIO M., ŠAKIŲ R. SAV. (KADASTRINIS NR. 8458/0001:103 KUDIRKOS NAUMIESČIO M. K. V.) ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
2020-03-05
AT-202
Dėl jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, projektų finansavimo konkursų nuostatų ir paraiškos formos patvirtinimo
2020-03-04
AT-201
Dėl lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados „Turim kalbą kaip vyturio giesmė“ 5-8 klasių mokiniams organizavimo
2020-03-03
AT-200
Dėl 9-12 klasių geografijos olimpiados organizavimo
2020-03-03
AT-199
Dėl lėšų iš rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-03-31
AG-50
Dėl lėšų iš administracijos direktoriaus rezervo skyrimo
2020-03-20
AG-46
Dėl įgaliojimo suteikimo A. Bauboniui
2020-03-17
AG-44
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2020-03-17
AG-43
Dėl lėšų iš grąžintos paskolos skyrimo
2020-03-17
AG-42
Dėl Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų įskaitymo į rajono savivaldybės biudžetą
2020-03-16
AG-41
Dėl Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių
2020-03-10
AG-40
Dėl įgaliojimo suteikimo D. Jasevičiui
2020-03-10
AG-39
Dėl įpareigojimo skirti lėšas iš paskolos
2020-03-06
AG-38