Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Įsakymas dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. AT-23 „Dėl rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ papildymo Bendrųjų reikalų skyrius Kompiuterinių tinklų administratorius
2020-03-06 - AT-211

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai

Priedas  Peržiūrėti dokumentą