Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-05
01. DĖL GELGAUDIŠKIO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „ŽIBURIO" GIMNAZIJOS, BARZDŲ, SIESARTĖNŲ, SINTAUTŲ, SUDARGO PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-107
02. DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-108
03. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-109
04. DĖL MOKSLEIVIŲ APGYVENDINIMO MOKYKLŲ IR GIMNAZIJOS BENDRABUČIUOSE TVARKOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-110
05. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO V.KUDIRKOS VIDURINĖS MOKYKLOS AKREDITAVIMO
2004-05-20
T-111
06. DĖL LEIDIMO KIDULIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI DALYVAUTI MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS ANTRAJAME MOKYMŲ ETAPE
2004-05-20
T-112
07. DĖL DARBO LAIKO TRUMPINIMO PANOVIŲ VAIKŲ DARŽELYJE „PAGRANDUKAS“
2004-05-20
T-113
08. DĖL 10-OSIOS KLASĖS NEKOMPLEKTAVIMO
2004-05-20
T-114
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VOVERIŲ PAGRINDINĖS (1-8 KL.) IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2004-05-20
T-115
10. DĖL MOKYKLŲ SKYRIŲ LIKVIDAVIMO
2004-05-20
T-116
11. DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS NAUDOJIMO MELIORACIJOS IR DIRVŲ KALKINIMO DARBAMS
2004-05-20
T-117
12. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2004 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS DARBŲ SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-118
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-119
14. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-120
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO TURIZMO, NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ BEI TURISTINĖS STOVYKLOS PASLAUGŲ TIEKIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-121
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-125
20. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS BAZINIŲ KAINŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-126
21. DĖL SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-127
22. DĖL PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO LANKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2004-05-20
T-128
23. DĖL ŠAKIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALAUS PLANO IR ŠILUMOS ŠALTINIŲ NAUDOJIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-129
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS IR NUMERIŲ ADRESŲ OBJEKTAMS SUTEIKIMO“ PAPILDYMO IR DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-130
25. DĖL DALYVAVIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.1 PRIEMONĘ ,,TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS”
2004-05-20
T-131
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 186 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-132
27. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2004-05-20
T-133
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-81 PAPILDYMO
2004-05-20
T-134
29. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-135
30. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-136
32. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-138
33. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-139
34. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-140
35. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-141
36. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-142
37. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-143
38. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-144
39. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-145
40. DĖL UAB „LEKĖČIŲ VAISTINĖ“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-146
41. DĖL UAB „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-147
42. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2003 METŲ AUDITUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-148
43. DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-149
44. DĖL UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-150
45. DĖL UAB „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-151
46. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO
2004-05-20
T-152
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 202 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-05-20
T-153
48. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UAB „ŠAKIŲ VAISTINĖ“VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2004-05-20
T-154
49. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ 2004 METAMS
2004-05-20
T-155
50. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-05-20
T-156
51. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-05-20
T-157
52. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-124 DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-158
53. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS VONIŠKIŲ KAIME, PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE
2004-05-20
T-159
54. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-05-20
T-160
55. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-05-20
T-161
56. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-05-20
T-162
57. DĖL PLANUOJAMOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS ŠAKIUOSE, SODŲ G. RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-163
58. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTIES KEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-164
59. DĖL ROCIŠKIŲ UŽKARDOS STATYBAI SUDARGO SENIŪNIJOJE PUKNIŲ KAIME SUFORMUOTO ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-165
60. DĖL ŠILGALIŲ UŽKARDOS STATYBAI SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE RUKŠNIŲ KAIME SUFORMUOTO ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-166
61. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. NR. 11 IR 24, SUJUNGIMO IR NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-167
62. DĖL TERITORIJOS, ESANČIOS LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-168
63. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ZANAVYKŲ G. 23, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-169
64. DĖL KVARTALO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, RIBOJAMO KAUNO-GIRĖNŲ-ROŽIŲ GATVĖMIS, RYTINĖS DALIES DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-170
65. DĖL R. TAMAŠAUSKO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, LIUKŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-171
66. DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME ESANČIO ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PRANCŲ SKYRIAUS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-172
67. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2004 METŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO
2004-05-20
T-173
68. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MERO 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2004-05-20
T-174
69. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2004-05-20
T-175
70. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-180 „DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO
2004-05-20
T-176
71. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR.T-101 DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-177
72. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR.T-48 DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-178