Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2004-05
01. DĖL GELGAUDIŠKIO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „ŽIBURIO" GIMNAZIJOS, BARZDŲ, SIESARTĖNŲ, SINTAUTŲ, SUDARGO PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-107
02. DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-108
03. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-109
04. DĖL MOKSLEIVIŲ APGYVENDINIMO MOKYKLŲ IR GIMNAZIJOS BENDRABUČIUOSE TVARKOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-110
05. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO V.KUDIRKOS VIDURINĖS MOKYKLOS AKREDITAVIMO
2004-05-20
T-111
06. DĖL LEIDIMO KIDULIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI DALYVAUTI MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS ANTRAJAME MOKYMŲ ETAPE
2004-05-20
T-112
07. DĖL DARBO LAIKO TRUMPINIMO PANOVIŲ VAIKŲ DARŽELYJE „PAGRANDUKAS“
2004-05-20
T-113
08. DĖL 10-OSIOS KLASĖS NEKOMPLEKTAVIMO
2004-05-20
T-114
09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VOVERIŲ PAGRINDINĖS (1-8 KL.) IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMO
2004-05-20
T-115
10. DĖL MOKYKLŲ SKYRIŲ LIKVIDAVIMO
2004-05-20
T-116
11. DĖL SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS NAUDOJIMO MELIORACIJOS IR DIRVŲ KALKINIMO DARBAMS
2004-05-20
T-117
12. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS 2004 METAIS VYKDOMŲ MELIORACIJOS DARBŲ SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-118
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-119
14. DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS TARNYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-120
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO TURIZMO, NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ BEI TURISTINĖS STOVYKLOS PASLAUGŲ TIEKIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-121
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. BALANDŽIO 26 D. SPRENDIMO NR. 20 DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-125
20. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS BAZINIŲ KAINŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-126
21. DĖL SUTARČIŲ TVIRTINIMO
2004-05-20
T-127
22. DĖL PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO LANKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2004-05-20
T-128
23. DĖL ŠAKIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALAUS PLANO IR ŠILUMOS ŠALTINIŲ NAUDOJIMO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-129
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-108 „DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS IR NUMERIŲ ADRESŲ OBJEKTAMS SUTEIKIMO“ PAPILDYMO IR DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-130
25. DĖL DALYVAVIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS 2004-2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO 1.1 PRIEMONĘ ,,TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS”
2004-05-20
T-131
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 186 „DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJAVIMO TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-132
27. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2004-05-20
T-133
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-81 PAPILDYMO
2004-05-20
T-134
29. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-135
30. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-136
32. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-138
33. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-139
34. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-140
35. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-141
36. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-142
37. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-143
38. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-144
39. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS BEI VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-145
40. DĖL UAB „LEKĖČIŲ VAISTINĖ“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-146
41. DĖL UAB „ŠAKIŲ KNYGYNAS“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-147
42. DĖL UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2003 METŲ AUDITUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-148
43. DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-149
44. DĖL UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-150
45. DĖL UAB „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ 2003 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS BEI PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-151
46. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PAKEITIMO
2004-05-20
T-152
47. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 202 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-05-20
T-153
48. DĖL ĮGALIOJIMO DALYVAUTI UAB „ŠAKIŲ VAISTINĖ“VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME
2004-05-20
T-154
49. DĖL ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ 2004 METAMS
2004-05-20
T-155
50. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. KOVO 4 D. SPRENDIMO NR. T-41 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2004-05-20
T-156
51. DĖL TURTO NURAŠYMO
2004-05-20
T-157
52. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T-124 DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-158
53. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS VONIŠKIŲ KAIME, PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE
2004-05-20
T-159
54. DĖL TURTO PRIĖMIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE BEI JO PERDAVIMO
2004-05-20
T-160
55. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-05-20
T-161
56. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2004-05-20
T-162
57. DĖL PLANUOJAMOS ATLIEKŲ PRIĖMIMO AIKŠTELĖS ŠAKIUOSE, SODŲ G. RAIDOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
2004-05-20
T-163
58. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŽEMĖS SKLYPO PASKIRTIES KEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-164
59. DĖL ROCIŠKIŲ UŽKARDOS STATYBAI SUDARGO SENIŪNIJOJE PUKNIŲ KAIME SUFORMUOTO ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-165
60. DĖL ŠILGALIŲ UŽKARDOS STATYBAI SLAVIKŲ SENIŪNIJOJE RUKŠNIŲ KAIME SUFORMUOTO ŽEMĖS SKLYPO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-166
61. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. NR. 11 IR 24, SUJUNGIMO IR NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-167
62. DĖL TERITORIJOS, ESANČIOS LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-168
63. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ZANAVYKŲ G. 23, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-169
64. DĖL KVARTALO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIRĖNŲ KAIME, RIBOJAMO KAUNO-GIRĖNŲ-ROŽIŲ GATVĖMIS, RYTINĖS DALIES DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-170
65. DĖL R. TAMAŠAUSKO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, LIUKŲ KAIME, PADALINIMO IR PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-171
66. DĖL ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, PRANCŲ KAIME ESANČIO ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PRANCŲ SKYRIAUS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2004-05-20
T-172
67. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2004 METŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO
2004-05-20
T-173
68. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MERO 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2004-05-20
T-174
69. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2004-05-20
T-175
70. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-180 „DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO” PAKEITIMO
2004-05-20
T-176
71. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. BIRŽELIO 12 D. SPRENDIMO NR.T-101 DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-177
72. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GEGUŽĖS 13 D. SPRENDIMO NR.T-48 DALINIO PAKEITIMO
2004-05-20
T-178