Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
01. DĖL GELGAUDIŠKIO, ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINIŲ, ŠAKIŲ „ŽIBURIO" GIMNAZIJOS, BARZDŲ, SIESARTĖNŲ, SINTAUTŲ, SUDARGO PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJŲ NUTARIMŲ TVIRTINIMO
2004-05-20 - T-107

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.