Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2008-03
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 METŲ DARBO ATASKAITOS
2008-03-27
T-55
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS MERO 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2008-03-27
T-56
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2008-03-27
T-57
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KALBININKO JONO JABLONSKIO SODYBOS PASTATŲ REMONTAS“
2008-03-27
T-59
SPRENDIMAS DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-60
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2008-03-27
T-62
SPRENDIMAS DĖL PRIPAŽINIMO SVARBIU SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTU
2008-03-27
T-64
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, LUKŠIŲ KAIME, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-65
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V.KUDIRKOS G. 28, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-66
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-67
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KUDIRKOS NAUMIESTYJE, KYBARTŲ G. DETALIOJO PLANO TVIRT
2008-03-27
T-68
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO KIDULIŲ SENIŪNIJOJE, KIDULIŲ KAIME, NEMUNO G.61 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-69
SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO
2008-03-27
T-70
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR PIRMININKO SKYRIMO
2008-03-27
T-71
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, VERŠIŲ KAIME, MOKYKLOS G. 2, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-03-27
T-72
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESTYJE, DARIAUS IR GIRĖNO G. 24, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-03-27
T-73
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ PLOKŠČIŲ SENIŪNIJOJE, KUBILIŲ KAIME, NEMUNO G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-03-27
T-74
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, GERDŽIŪNŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS
2008-03-27
T-75
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2008-03-27
T-76
SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO
2008-03-27
T-77
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2008-03-27
T-78
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2008-03-27
T-79
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO PRIESTATUI STATYTI
2008-03-27
T-80
SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ IMTI KREDITĄ
2008-03-27
T-81
SPRENDIMAS DĖL LĖŠŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PASKOLOS, PAIMTOS PROJEKTUI„GELGAUDIŠKIO MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZACIJA“ ĮGYVENDINTI, DENGIMUI
2008-03-27
T-82
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI BARKAUSKIENEI SKYRIMO
2008-03-27
T-85
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ANTANINAI LYDEKIENEI SKYRIMO
2008-03-27
T-86
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS IRENAI DUMČIUVIENEI SKYRIMO
2008-03-27
T-87
SPRENDIMAS DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS DAIVAI RIMKŪNIENEI SKYRIMO
2008-03-27
T-88
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-89
SPRENDIMAS DĖL GYVŪNŲ GLOBOS IR LAIKYMO BEI ŠUNŲ REGISTRAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
2008-03-27
T-90
SPRENDIMAS DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUSTATYMO
2008-03-27
T-91
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REKONSTRUKCIJOS IR REMONTO DARBŲ 2008-2010 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2008-03-27
T-92
SPRENDIMAS DĖL KARŠTO VANDENS TIEKĖJO PASKYRIMO
2008-03-27
T-93
SPRENDIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ INVESTICINIŲ PLANŲ DERINIMO SU SAVIVALDYBĖS TARYBA TVARKOS NUSTATYMO
2008-03-27
T-94
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2008 METŲ INVESTICIJŲ PLANUI
2008-03-27
T-95
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO IR NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-96
SPRENDIMAS DĖL VISUOMENEI BŪTINŲ VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ TVIRTINIMO
2008-03-27
T-97
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2008-03-27
T-98
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR.T-321 DALINIO PAKEITIMO
2008-03-27
T-99
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. T – 38 DALINIO PAKEITIMO
2008-03-27
T -61
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ PAKOREGUOTŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO
2008-03-27
T -83
SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO „MAŽŲJŲ MIESTELIŲ TURIZMO GALIMYBĖS“
2008-03-27
T -84
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2008-03-27
T-100
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 d. SPRENDIMO Nr.T-322 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-03-27
T-101
SPRENDIMAS DĖL DARBO SUTARTIES SU JANINA GURGŽDIENE NUTRAUKIMO
2008-03-27
T-102
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-324 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-03-27
T-103
SPRENDIMAS DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008-03-27
T-104
SPRENDIMAS DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2008-2009 MOKSLO METAMS
2008-03-27
T-105
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2008-03-27
T-106
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ “VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2008-03-27
T-107
SPRENDIMAS DĖL GRIŠKABŪDŽIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
2008-03-27
T-108
SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS LIKVIDAVIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO VIDURINĖS MOKYKLOS LIEPALOTŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2008-03-27
T-109
SPRENDIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS LIKVIDAVIMO ŠAKIŲ “VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS PRANCŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2008-03-27
T-110
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ
2008-03-27
T-111
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERĖMIMO IR JO PERDAVIMO
2008-03-27
T-112
S P R E N D I M A S DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2008-03-27
T-63