Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-324 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-03-27 - T-103
Parsisiųsti dokumentą
Peržiūrėti dokumentą
Priedai
Priedų nėra.