Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-324 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2008-03-27 - T-103

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.