Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2010-10
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-31 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-10-28
T-312
SPRENDIMAS DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO 2011 METAMS NUSTATYMO
2010-10-28
T-313
DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-314
SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., DRAUGYSTĖS G. 45, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS LABDAROS FONDUI „LEKĖČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS“
2010-10-28
T-315
SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2010-10-28
T-316
SPRENDIMAS DĖL TURTO PERDAVIMO
2010-10-28
T-317
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-318
SPRENDIMAS DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PERSKIRSTYMO, NAUDOJIMO IR PERDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-319
SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2010-10-28
T-320
SPRENDIMAS DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2010-10-28
T-321
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-323 DALINIO PAKEITIMO
2010-10-28
T-322
SPRENDIMAS DĖL KIDULIŲ BUVUSIO DVARO SODYBOS TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO
2010-10-28
T-323
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIUOSE, BIRUTĖS G. 11, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-324
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, GIRĖNŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-325
SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, GIEDRUČIŲ KAIME, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2010-10-28
T-326
SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO SUTARTIMS
2010-10-28
T-327
SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO
2010-10-28
T-328
SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-143 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2010-10-28
T-329
SPRENDIMAS DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2010-10-28
T-330
SPRENDIMAS DĖL RAJONO JAUNIMO PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ, POREIKIŲ IR VERTYBINIŲ NUOSTATŲ MOKSLINIO TYRIMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
2010-10-28
T-331
SPRENDIMAS DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ - A. DAMIJONAIČIO IR R.VALIUKO - DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2010-10-28
T-332