Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
SPRENDIMAS DĖL VIETOS VALDŽIOS ATSTOVŲ - A. DAMIJONAIČIO IR R.VALIUKO - DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ
2010-10-28 - T-332
Parsisiųsti dokumentą
Peržiūrėti dokumentą
Priedai
Priedų nėra.