Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-09
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-09-06
TSP-275
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-276
3. DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2019-09-06
TSP-277
4. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS, KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ŠAKIŲ ATSTOVYBĖS IR ŠAKIŲ RAJONO ŽEMDIRBIŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2019-09-06
TSP-278
5. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2019-09-06
TSP-279
6. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2019-09-06
TSP-280
7. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-65 „Dėl ŠAKIŲ rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-281
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-282
9. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ SUTEIKIMO IMANT PASKOLĄ PROJEKTUI „CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ FINANSUOTI
2019-09-06
TSP-283
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKO TEISIŲ
2019-09-06
TSP-284
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠAKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPEI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2019-09-06
TSP-285
12. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2019-09-06
TSP-286
13. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2019-09-06
TSP-287
14. DĖL TURTO PERDAVIMO ZANAVYKŲ MUZIEJUI
2019-09-06
TSP-288
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-289
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. T-208 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 19, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU IR LEIDIMO KEISTI JŲ PASKIRTĮ“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-290
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-291
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2019-09-06
TSP-292
19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-293
20. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-09-06
TSP-294
21. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2019-09-06
TSP-295
22. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2019-09-06
TSP-296
23. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2019-09-06
TSP-297
24. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2019-09-06
TSP-298
25. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2019-09-06
TSP-299
26. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS ŽVIRGŽDAIČIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2019-09-06
TSP-300
27. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2019-09-06
TSP-301
28. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-302
29. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOS KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO P. MAŠIOTO GATVĖS NR. KNA-7 TEIKIMUI KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMS GAUTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS SU ŽVYRO DANGA ASFALTUOTI
2019-09-11
TSP-304
30. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,ŠAKIŲ RAJONO KAIMO VIETOVĖS RIBOSE ESANČIOS VIETINĖS REIKŠMĖS ILGUVOS KAIMO DVARO GATVĖS SU ŽVYRO DANGA TVARKYMAS“ IR DALINIAM JO FINANSAVIMUI
2019-09-11
TSP-306
31. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2019-09-11
TSP-305