Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-09
1. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-09-06
TSP-275
2. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-276
3. DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2019-09-06
TSP-277
4. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS, KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMŲ ŠAKIŲ ATSTOVYBĖS IR ŠAKIŲ RAJONO ŽEMDIRBIŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2019-09-06
TSP-278
5. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO
2019-09-06
TSP-279
6. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
2019-09-06
TSP-280
7. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-65 „Dėl ŠAKIŲ rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-281
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-282
9. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ SUTEIKIMO IMANT PASKOLĄ PROJEKTUI „CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ FINANSUOTI
2019-09-06
TSP-283
10. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NEMUNO EUROREGIONO MARIJAMPOLĖS BIURO DALININKO TEISIŲ
2019-09-06
TSP-284
11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠAKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPEI PAGAL PANAUDOS SUTART�
2019-09-06
TSP-285
12. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
2019-09-06
TSP-286
13. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2019-09-06
TSP-287
14. DĖL TURTO PERDAVIMO ZANAVYKŲ MUZIEJUI
2019-09-06
TSP-288
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-289
16. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. T-208 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 19, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU IR LEIDIMO KEISTI JŲ PASKIRTĮ“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-290
17. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-291
18. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2019-09-06
TSP-292
19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-255 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-293
20. DĖL TURTO PERDAVIMO
2019-09-06
TSP-294
21. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2019-09-06
TSP-295
22. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2019-09-06
TSP-296
23. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE
2019-09-06
TSP-297
24. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2019-09-06
TSP-298
25. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE
2019-09-06
TSP-299
26. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS ŽVIRGŽDAIČIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIUJE
2019-09-06
TSP-300
27. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS
2019-09-06
TSP-301
28. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO NR. T-90 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2019/2020 mokslo metams“ PAKEITIMO
2019-09-06
TSP-302
29. DĖL SKYRIMO Į PAREIGAS
2019-09-11
TSP-303
30. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOS KUDIRKOS NAUMIESČIO MIESTO P. MAŠIOTO GATVĖS NR. KNA-7 TEIKIMUI KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMS GAUTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS SU ŽVYRO DANGA ASFALTUOTI
2019-09-11
TSP-304
31. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASĘ KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
2019-09-11
TSP-305
32. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,ŠAKIŲ RAJONO KAIMO VIETOVĖS RIBOSE ESANČIOS VIETINĖS REIKŠMĖS ILGUVOS KAIMO DVARO GATVĖS SU ŽVYRO DANGA TVARKYMAS“ IR DALINIAM JO FINANSAVIMUI
2019-09-11
TSP-306