Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO NR. T-308 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBAI PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-09-06 - TSP-291

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.