Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI 2019-10
1. DĖL lėšų IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2019-10-11
TSP-307
2. DĖL VIDUTINĖS KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-308
3. DĖL REDO JUŠKAIČIO GALIMO TARNYBINIO NUSIŽENGIMO TYRIMO NUTRAUKIMO
2019-10-11
TSP-309
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 21 D. SPRENDIMO T-324 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-310
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO BRIEDŽIŲ, GOTLYBIŠKIŲ, SINTAUTŲ, SLAVIKŲ IR VERŠIŲ MEDICINOS PUNKTŲ UŽDARYMO
2019-10-11
TSP-311
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-312
7. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ 2019–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJAI
2019-10-11
TSP-313
8. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2019–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJAI
2019-10-11
TSP-314
9. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ 2019–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJAI
2019-10-11
TSP-315
10. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 2019–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJAI
2019-10-11
TSP-316
11. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2019–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJAI
2019-10-11
TSP-317
12. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-65 „Dėl ŠAKIŲ rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-318
13. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-319
14. DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO ROBERTUI DREVININKAIČIUI UŽ 2019 METUS
2019-10-11
TSP-320
15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-321
16. DĖL PASTATO-OFICINOS, ESANČIO, LUKŠIŲ SENIŪNIJOJE, TUBELIŲ KAIME, BERŽŲ G. 3, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-322
17. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO
2019-10-11
TSP-323
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠAKIŲ SPORTO KLUBUI „FORTŪNA“ PAGAL PANAUDOS SUTART�
2019-10-11
TSP-324
19. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ UGDYMO PROCESUI ORGANIZUOTI IR VALDYTI ETATŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-325
20. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakių rajone, perdavimo laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis rajono biudžetinėms įstaigoms“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-326
21. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ LIGONINEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-327
22. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-325 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2019-10-11
TSP-328
23. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-329
24. DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO KELEIVINIU TRANSPORTU ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-330
25. DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-331
26. DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ VYKDYMUI IR LĖŠŲ SKYRIMO
2019-10-11
TSP-332
27. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ NESIMOKANČIŲ VAIKŲ, MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-333
28. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-234 „DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-334
29. DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEKĖČIŲ SENIŪNIJOS LEKĖČIŲ KAIME
2019-10-11
TSP-335
30. DĖL uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ 2019-2021 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-339
31. DĖL GELGAUDIŠKIO DVARO RŪMŲ DALIES PATALPŲ BEI KITO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO GELGAUDIŠKYJE, PARKO G. 5, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO
2019-10-11
TSP-340
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-236 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-336
33. DĖL rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T-292 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“
2019-10-11
TSP-337
34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2019 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-10-11
TSP-338