Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-116 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2019-10-11 - TSP-312

Parsisiųsti dokumentą

Peržiūrėti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.