Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Asmenų aptvarnavimo kokybės vertinimo anketa
Šakių rajono savivaldybės administracija prašo pareikšti savo nuomonę dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybės, užpildant šią anketą