Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Asmenų aptvarnavimo kokybės vertinimo anketa
Šakių rajono savivaldybės administracija prašo pareikšti savo nuomonę dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybės, užpildant šią anketą