Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Klauskite mūsų - Atsakymai

Atsakymai į pateiktus klausimus.

Užduokite klausimą


Klausimas: Kodėl nenutraukiamas daugiabučių šildymas,nors vid.3 dienų temp.viršija 10 laipsnių. Ar savivaldybė nepažeidžia įstatymų?
Atsakymas:

Vadovaujantis rajono savivaldybės administracijos idrektoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. AT-373 „Dėl 2018-2019 metų šildymo sezono pabaigos rajone“, 2018-2019 metų šildymo sezono pabaiga nustatyta 2019 m. balandžio 24 d.Klausimas: Laba diena.Norėjau pasiteirauti ar nuomuojamam būstui iš savivaldybės (ne socialiniam),skiriamos lėšos būsto gerinimui ir pan. Jeigu skiriamos,tai kas kiek laiko galima kreiptis ir į ką.Dėkoju už atsakymą.
Atsakymas:

Informuojame, kad pagal galiojančius teisės aktus nuomininkas privalo savo lėšomis daryti savivaldybės būsto einamąjį remontą, o nuomotojas (savivaldybė) privalo daryti savivaldybės būsto kapitalinį remontą. Dėl savivaldybės būsto remonto turite kreiptis į atitinkamos seniūnijos seniūną.Klausimas:

Ar kompensuoja kariams tarnaujantiems profesinėje tarnyboje už darželį ? Darželis yra Sintautuose. Iš tarnybos pažymą, kad tarnauju, pristatysiu.


Atsakymas:

Pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis taikomos mokesčio lengvatos, yra Šakių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimas Nr. T-281  ,,Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Šis dokumentas kariams, tarnaujantiems profesinėje tarnyboje, mokesčių lengvatų už vaiko darželio lankymą nenumato. Minėto sprendimo 9.5. punkte teigiama, kad darželio mokestis mažinamas 50 proc., jei „vienas iš tėvų atlieka pradinę karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą“.