Lietuvių kalba English
Ambasadoriai

Arūnas Tarnauskas


Apdovanotas už verslo socialinės atsakomybės puoselėjimą ir sklaidą.


Loreta Valaitienė


Apdovanota už iniciatyvas versle, atsidavimą Šakių kraštui bei jo reprezentavimą Europoje


Vitalija Venienė


Apdovanota už tautinio sceninio šokio puoselėjimą bei Šakių garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.


Romas Juozas Kupstaitis


Apdovanotas už ilgametį atsakingą darbą puoselėjant ir skleidžiant miškininkystės tradicijas.


Lina Eringienė


Apdovanota už ilgametį darbą rengiant ir leidžiant Šakių kalendorių, kurį skaito Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės.


Rima Rauktienė


Apdovanota už Zanavykų krašto reprezentavimą, vertybių puoselėjimą ir mentorystę.


Rimantas Simokaitis


Apdovanotas už Šakių vardo garsinimą savo ir ugdytinių sporto pasiekimais Lietuvoje ir pasaulyje.


Vilija Meškaitienė


Apdovanota už jaunimo kūrybiškumo ir meilės teatrui ugdymą bei Šakių garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.


Lukas Keraitis


Apdovanotas už mokslo ir technologijų, pilietiškumo ir kūrybiškumo sklaidą.


Giedrė Vidžiūnienė


Apdovanota už Šakių vardo garsinimą sporto laimėjimais Lietuvoje ir pasaulyje.


Vaida Brazaitienė


Apdovanota už prasmingą, vertingą kultūros bei meno puoselėjimą ir sklaidą.


Jonas Valaitis


Apdovanotas už bulvininkystės tradicijų puoselėjimą ir aktyvią edukacinę veiklą.


Rasita Bobinienė


Apdovanota už tautinio paveldo ir istorinės konditerijos kultūros puoselėjimą.


Vytas Dielininkaitis


Apdovanotas už Šakių vardo garsinimą sporto laimėjimais Lietuvoje ir pasaulyje.


Gintarė Masteikaitė


Apdovanota už lyderystę visokeriopai rūpinantis Lietuvos šokio bendruomene ir scenos menu.


Sigitas ir Rima Bendoriai


Apdovanoti už didelius ir prasmingus darbus, pareigą ir atsakomybę savo kraštui.


Rima Urbonaitė


Apdovanota už tvirtą ir nuoseklią poziciją ugdant pilietinę visuomenę.


Vaidotas Urbonas


Apdovanotas už gydymo ir diagnostikos pasiekimus vaikų gastroenterologijos srityje.


Alberta Natalija Dragūnaitienė


Apdovanota už istorinės praeities bei tradicijų puoselėjimą, nuoširdžią edukacinę veiklą bei Sudargo ir Šakių krašto garsinimą


Paskutinis atnaujinimas: