Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Administracinių paslaugų teikimo kokybės vertinimo anketa
Šakių rajono savivaldybės administracija prašo pareikšti savo nuomonę dėl administracinių paslaugų teikimo, užpildant šią anketą