Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Baigti projektai

 

Baigtas įgyvendinti projektas  „Gelgaudiškio dvaro sodybos restauravimas ir kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ 

Projektas Draugystės parkai - 1

Projektas "Šešupės baseino gamtosaugos situacijos gerinimas stiprinant priešgaisrinę teritorijos saugą"

"Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros modernizavimas (II etapas). Darbai"

"Šakių rajono susisiekimo infrastruktūros ir investicijų pritraukimo šakinių strateginių 2013-2020 m. plėtros planų parengimas ir strateginio plėtros plano atnaujinimas"

"Lukšių tvenkinio ant Lenkupio būklės gerinimas"

"Mažųjų miestelių turizmo galimybės. Sintautai"

"Šešupės upės Kudirkos Naumiestyje būklės gerinimas"

"Zanavyko krašto muziejaus plėtra"

 "Sintautų bendruomenės užimtumo gerinimas įrengiant sporto salę"

"Įgyvendinti rjono transporto infrastruktūros modernizavimo projekto II etapas"

Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginis veiklos planas

Įgyvendintas rajono transporto infrastruktūros modernizavimo projektas

"Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro plėtra"

"Šakių rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginis ir veiklos planai bei jų monitoringo sistema"

"Kidulių buvusio dvaro sodybos teritorijos detalusis planas" 

Šakių rajono savivaldybės įvykdė 7 projektus pagal "LEADER" programą

PARENGTAS PROJEKTAS „ŠAKIŲ RAJONO DETALIEJI IR SPECIALIEJI PLANAI – II ETAPAS“

PROJEKTO NR. VP1-4.2-VRM-04-R-42-007

Planavimo organizatorius: Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Bažnyčios g. 4, Šakiai, tel. (8 345) 60766.

Rengėjas: UAB "Eurointegracijos projektai", Šilutės pl. 83-308, Klaipėda, tel. (8 46) 313057.

Finansavimas: Projektas finansuojamas Europos Sąjungos programų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, kurią bendrai finansuoja Europos socialinis fondas, prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas".

Projekto vertė: 135.633,93 Eur.

Skirta parama: 115.288,84 Eur.

Savivaldybės lėšos: 20.345,09 Eur. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2013 m. kovo 26 d. Projekto įgyvendinimo metu parengta Šakių miesto pramonės teritorijos detalusis planas, Šakių rajono šilumos ūkio specialusis planas ir Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas. 
Šakių rajone detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas padės išspręsti žemės naudojimo problemas, nustatyti aplinkosaugos formuoti gamybos bei infrastruktūros sistemą, reguliuoti gyventojų užimtumą.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-22 14:51:35