Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)

 

 

     

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2019 METAIS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Šakių rajono savivaldybė  kviečia teikti paraiškas  pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Paraiškas  gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti rajono seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės  ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. AT-464 “Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (toliau –Aprašas).

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius, neviršijančios seniūnijų teritorijoms projektų įgyvendinimui skirtų  lėšų.

Pareiškėjai, užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir vieną kopiją) su lydraščiu, pateikia rajono savivaldybės administracijos priimamojo sekretorei (Bažnyčios g. 4, Šakiai LT71120, II aukštas). Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo diena.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. liepos 29 d. 17.00 val.

Konsultacijas pareiškėjams, su konkursu susijusiais klausimais, teikia Šakių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Danutė Jurgutienė, tel. (8 345) 66115, el. p. danute.jurgutiene@sakiai.lt arba rajono savivaldybės 105 kabinete.


Rengiant Paraišką ir ją vertinant, reikia vadovautis šiais dokumentai:


Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje  aprašas

Paraiškos forma

Projekto sąmata

Projekto vertinimo anketa

Deklaracija pareiškėjui

Direktoriaus įsakymas „Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms 2019 metams“

 

Šakių rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai:

Barzdų seniūnija

2019 m. gegužės 30 d. Barzdų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. LS-3)  patvirtinta prioritetinė vykdytina ir  finansuotina  veikla:
Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

 

Barzdų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

Gelgaudiškio seniūnija

2019 m. gegužės 28 d. Gelgaudiškio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 2) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir  finansuotinos  veiklos:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

 -  Sporto ir sveikatingumo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

 

Gelgaudiškio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Griškabūdžio seniūnija

2019 m. gegužės 30 d. Griškabūdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. LS-8) patvirtinta  prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Griškabūdžio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Kidulių seniūnija

2019 m. gegužės 29 d. Kidulių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:
Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

 

Kidulių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas.

Kriūkų seniūnija

2019 m. birželio 4 d. Kriūkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1)
patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:

-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

 

Kriūkų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

2019 m. gegužės 30 d. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 37-1) patvirtinta  prioritetinė vykdytina ir  finansuotina  veikla:
Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Kudirkos Naumiesčio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Lekėčių seniūnija

2019 m. gegužės 31 d. Lekėčių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 16-3) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Lekėčių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Lukšių seniūnija

2019 m. gegužės 28 d. Lukšių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Lukšių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Plokščių seniūnija

2019 m. gegužės 28 d. Plokščių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. SSP-1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla  (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Plokščių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Sintautų seniūnija

2019 m. gegužės 31 d. Sintautų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. LS-8) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Sintautų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Slavikų seniūnija

2019 m. gegužės 30 d. Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir  finansuotinos  veiklos:         
Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Slavikų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Sudargo seniūnija

2019 m. gegužės 31 d. Sudargo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:

Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvnedinti skirtos sumos.


Sudargo seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas.

 

Šakių seniūnija

2019 m. gegužės 30 d. Šakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas

Nr. 1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:

prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).
       -    Kultūrinė ir švietėjiška veikla  (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
      -     Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvnedinti skirtos sumos.

 

Šakių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas. 

 

Žvirgždaičių seniūnija

2019 m. gegužės 31 d. Žvirgždaičių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.D1-1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:

Kultūrinė ir švietėjiška veikla  (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

-   Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvnedinti skirtos sumos.


Žirgždaičių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas.

2.3 priemonės konkurso rezultatai 2019

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2018 METAIS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Šakių rajono savivaldybė  kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Paraiškas  gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti rajono seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės  ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“(toliau – Priemonė) įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje   aprašu (toliau –  Aprašas), patvirtinu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-212 (Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-237 redakcija)

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, neviršijančios seniūnijų teritorijoms projektų įgyvendinimui skirtų  lėšų. Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai skelbiami Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.šakiai.lt žr. Gyventojams, žr. Bendruomeninės veiklos rėmimas (20172019).  

Pareiškėjai, užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir vieną kopiją) su lydraščiu, pateikia rajono savivaldybės administracijos priimamojo sekretorei (Bažnyčios g. 4, Šakiai LT71120, II aukštas).

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2018 m. rugpjūčio 27 d. 15.00 val.

Paraiška su priedais  pateikiama registruotu paštu arba įteikiama asmeniškai pareiškėjo. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Papildoma informacija ir konsultacija teikiama tel. (8 345) 66115, el. p. danute.jurgutiene@sakiai.lt arba rajono savivaldybės  105 kabinete.


Rengiant Paraišką ir ją vertinant, reikia vadovautis šiais dokumentai:
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje  aprašas

Paraiškos forma (1 priedas)

Vertinimo anketa (2 priedas)

Sutarties forma (3 priedas)

 

Konfidencialumo pasižadėjimas (4 priedas)

Deklaracija pareiškėjui (5 priedas)

Nešališkumo deklaracija (6 priedas)

Konfidencialumo pasižadėjimas  stebėtojams (7 priedas)

Direktoriaus įsakymas „Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms 2018 metams“

 

Šakių rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai:

Barzdų seniūnija

2018 m. liepos 27 d. Barzdų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-1)  patvirtinta prioritetinė vykdytina ir  finansuotina  veikla:
-  Sporto ir sveikatingumo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

 

Barzdų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Gelgaudiškio seniūnija

2018 m. liepos 23 d. Gelgaudiškio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 2) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir  finansuotinos  veiklos:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

 -  Sporto ir sveikatingumo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

 

Gelgaudiškio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

 

 

Griškabūdžio seniūnija

2018 m. liepos 27 d. Griškabūdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. S-2) patvirtinta  prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Griškabūdžio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Kidulių seniūnija

2018 m. liepos 27 d. Kidulių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:
 -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

 

Kidulių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

Kriūkų seniūnija

2018 m. liepos 20 d. Kriūkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.2)
patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:

-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

 

Kriūkų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

 

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

2018 m. liepos 30 d. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 37-1) patvirtinta  prioritetinė vykdytina ir  finansuotina  veikla:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

Kudirkos Naumiesčio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

 

Lekėčių seniūnija

2018 m. liepos 26 d. Lekėčių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 16-7) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
  -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Lekėčių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Lukšių seniūnija

2018 m. liepos 12 d. Lukšių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-4) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Lukšių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Plokščių seniūnija

2018 m. liepos 25 d. Plokščių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. SSP-1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla  (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Plokščių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Sintautų seniūnija

2018 m. liepos 12 d. Sintautų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-5) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Sintautų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Slavikų seniūnija

2018 m. liepos 13 d. Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir  finansuotinos  veiklos:         
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

Slavikų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Sudargo seniūnija

2018 m. liepos 20 d. Sudargo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.2) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:

-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvnedinti skirtos sumos.


Sudargo seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

 

Šakių seniūnija

2018 m. liepos 26 d. Šakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla  (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvnedinti skirtos sumos.

Šakių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Žvirgždaičių seniūnija

2018 m. liepos 30 d. Žvirgždaičių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.D1-1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:

-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvnedinti skirtos sumos.


Žirgždaičių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

2.3 priemonės konkurso rezultatai 2018

Direktoriaus įsakymas dėl įpareigojimo (NVO)2018

Prašome projektų vykdytojus užpildyti ataskaitų formas iki 2018 m. gruodžio 22 d. ir pateikti Šakių rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterei Dovilei Bitkovaitei, 302 kabinetas (3-ias aukštas), tel. 8 345 66151, el. p. dovile.bitkovaite@sakiai.lt

ATASKAITŲ FORMOS:

3BVS

5BVS

6BVS

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Šakių rajono savivaldybė  kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Paraiškas  gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti rajono seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės  ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“(toliau – Priemonė) įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje   aprašu (toliau –  Aprašas), patvirtinu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-212.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, neviršijančios seniūnijų teritorijoms projektų įgyvendinimui skirtų  lėšų. Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai skelbiami Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.šakiai.lt/Bendruomeninės veiklos rėmimas (20172019).  

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (originalą ir vieną kopiją) su lydraščiu pateikia rajono savivaldybės administracijos priimamojo sekretorei (Bažnyčios g. 4, Šakiai LT71120, II aukštas).

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. rugpjūčio 25 d. 15.00 val.

Paraiška su priedais  pateikiama registruotu paštu arba įteikiama asmeniškai pareiškėjo. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Papildoma informacija ir konsultacija teikiama tel. (8 345) 60 758, el. p. danute.jurgutiene@sakiai.lt arba rajono savivaldybės  205 kabinete.


Rengiant Paraišką, reikia vadovautis šiais dokumentai:
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje  aprašas

Paraiškos forma (1 priedas)

Konfidencialumo pasižadėjimas (2 priedas)

Sutarties forma (3 priedas)

Direktoriaus įsakymas „Dėl lėšų paskirstymo seniūnijų teritorijoms“

Direktoriaus įsakymas „Dėl paraiškų teikimo ir vertinimo tvarkos“

 

Šakių rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai:

Barzdų seniūnija

2017 m. liepos 31 d. Barzdų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-3)  patvirtinta prioritetinė vykdytina ir  finansuotina  veikla:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).

Barzdų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Gelgaudiškio seniūnija

2017 m. liepos 28 d. Gelgaudiškio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.    ) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir  finansuotinos  veiklos:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba). 
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Gelgaudiškio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Griškabūdžio seniūnija

2017 m. liepos 31 d. Griškabūdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. S-3) patvirtinta  prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Griškabūdžio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Kidulių seniūnija

2017 m. liepos 31 d. Kidulių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:
 - Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Kidulių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

Kriūkų seniūnija

2017 m. liepos 28 d. Kriūkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1)
patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Kriūkų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Kudirkos Naumiesčio seniūnija

2017 m. liepos 31 d. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 37-1) patvirtinta  prioritetinė vykdytina ir  finansuotina  veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Kudirkos Naumiesčio seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Lekėčių seniūnija

2017 m. liepos 28 d. Lekėčių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 16-4) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
 -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba). 
 -  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Lekėčių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

 

Lukšių seniūnija

2017 m. liepos 28 d. Lukšių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-4) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Lukšių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Plokščių seniūnija

2017 m. liepos 28 d. Plokščių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. 2) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba). 
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Plokščių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Sintautų seniūnija

2017 m. liepos 31 d. Sintautų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr. NS-4) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Sintautų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Slavikų seniūnija

2017 m. liepos 31 d. Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir  finansuotinos  veiklos:          
-  Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga  pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemųkenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas).
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Slavikų seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Sudargo seniūnija

2017 m. liepos 31 d. Sudargo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina  veikla:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).

Sudargo seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

Šakių seniūnija

2017 m. liepos 28 d. Šakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
-  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba). 
-  Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvnedinti skirtos sumos.

 - Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Šakių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. 

Žvirgždaičių seniūnija

2017 m. liepos 31 d. Žvirgždaičių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.D1-2) patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos  veiklos:
- Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).
- Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

Žirgždaičių seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, tradicinės religinės bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti.

2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ BENDRUOMENINIŲ IR  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJOSE, PATEIKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATAI   2017 METAIS

 

(Informacija pateikta vadovaujantis Šakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-11 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Slavikų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Gelgaudiškio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-07 d. posėdžio protokolu Nr.5, Kudirkos Naumiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. posėdžio protokolu Nr.37-3, Žvirgždaičių seniūnijos  išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. posėdžio protokolu Nr. D1-3, Griškabūdžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-07 d. posėdžio protokolu Nr.NS-5, Barzdų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-07 d. posėdžio protokolu Nr. NS-4, Lekėčiųseniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. posėdžio protokolu Nr. 16-7, Sintautų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-11 d. posėdžio protokolu Nr. NS-5, Kidulių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-11 d. protokolu Nr. 2, Kriūkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-12 d. protokolu Nr. 3, Lukšių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-14 d. protokolu Nr.NS-7, Plokščių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-08 d. protokolu Nr. 2, Sudargo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2017-09-12 d. protokolu Nr.2)

 

Eil.

Nr.

Registracijos

numeris

Nevyriausybinės organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Prašoma

suma (EUR)

Skiriama

suma (EUR)

ŠAKIŲ SENIŪNIJA

1.

B-2569

Šakiečių bendruomenė

Amfiteatras “Varpo” mokykloje

1330,00

1000,00

2.

B-2512

Briedžių bendruomenės centras

Norime gyventi prasmingiau

1200,00

1100,00

3.

B-2566

Gotlybiškių bendruomenės centras

Gotlybiškių bendruomenės patalpų gerinimas ir sportinių renginių organizavimas

900,00

779,00

4.

B-2565

Valiulių kaimo bendruomenės centras

Viešosios erdvės atnaujinimas ir socialinės atskirties mažinimas  Valiulių kaimo bendruomenėje

750,00

700,00

5.

B-2553

Ritinių bendruomenės centras

Ritinių bendruomenės centro patalpų remontas

997,00

997,00

6.

B-2559

Šakių bibliotekininkų draugija

Literatūriniai susitikimai

895,00

Projektas nevertintas, nes pareiškėjas atsiėmė projekto paraišką

7.

B-2564

Išdagų bendruomenės centras

Išdagų kaimo poilsio ir sporto zonos aplinkos gerinimas

1250,00

1050,00

8.

B-2550

Girėnų bendruomenės centras

Girėnų bendruomenės centro veiklos gerinimas

1250,00

1000,00

9.

B-2539

VšĮ “Savęs pažinimo studija”

Gera sveikata – laimingo gyvenimo pagrindas

816,00

neskirta

10.

B-2537

Šakių trečiojo amžiaus universitetas

Modernioji didaktika neformaliajame suaugusiųjų švietime

1831,58

950,00

 

 

 

                                                   VISO:

11219,58

7576,00

GELGAUDIŠKIO SENIŪNIJA

11.

B-2563

Gelgaudiškio bendruomenės centras “Atgaiva”

Akimirksnių tiltais per šimtmetį

2081,00

2081,00

 

 

 

                                                   VISO:

2081,00

2081,00

LUKŠIŲ SENIŪNIJA

12.

B-2554

Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė

Krepšinio aikštelės grunto padengimas

1869,00

1869,00

 

 

 

                                                   VISO:

1869,00

1869,00

KRIŪKŲ SENIŪNIJA

13.

B-2555

Gerdžiūnų bendruomenė

Talkos organizavimas ir viešųjų erdvių tvarkymas Gerdžiūnų k., Šakių r.sav.

600,00

     663,00

14.

B-2546

Kriūkų bendruomenės centras

Vaikų žaidimų aikštelės kokybės gerinimas

730,00

730,00

 

 

 

                                                   VISO:

1330,00

1393,00

BARZDŲ SENIŪNIJA

15.

B-2556

Barzdų seniūnijos bendruomenės centras

Barzdams - 330

400,00

400,00

16.

B-2514

Baltrušių bendruomenės centras

Bendruomeninės veiklos stiprinimas

350,00

332,00

 

 

 

                                                   VISO:

750,00

      732,00

SLAVIKŲ SENIŪNIJA

17.

B-2557

Slavikų seniūnijos bendruomenės centras

Geri darbai – bendruomenės stiprybė

518,00

518,00

 

 

 

                                                   VISO:

518,00

      518,00

PLOKŠČIŲ SENIŪNIJA

18.

B-2571

Voniškių kaimo bendruomenės centras

Atverkime duris teatrui

720,00

720,00

 

 

 

                                                   VISO:

720,00

720,00

                                                                                 KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJA

19.

B-2570

Asociacija “Išmanus jaunimas”

Vaikų laisvalaikio erdvės plėtra Kudirkos Naumiestyje

2032,00

2032,00

 

 

 

                                                    VISO:

2032,00

2032,00

                                                                                   GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJA

20.

B-2576

Griškabūdžio bendruomenės centras

Pliažas prie Patašinės gyvenvietės tvenkinio

1871,00

1871,00

 

 

 

                                                    VISO:

1871,00

1871,00

                                                                                       SINTAUTŲ SENIŪNIJA

21.

B-2538

Veršių bendruomenės centras

Bendruomenės patalpų remontas

926,00

926,00

22.

B-2543

Keturnaujienos bendruomenės centras

Šilta bendruomenė – šilti santykiai

317,00

317,00

 

 

 

                                                    VISO:

1243,00

1243,00

                                                                                      ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJA

23.

B-2548

Janukiškių bendruomenės centras

Po žingsnelį pažinimo link

466,00

466,00

 

 

 

                                                    VISO:

466,00

    466,00

LEKĖČIŲ SENIŪNIJA

24.

B-2541

Lekėčių bendruomenės asociacija

Prasmingas laisvalaikis – tiesus kelias į asmenybės tobulėjimą ir vieningą Lekėčių bendruomenę

713,00

713,00

25.

B-2513

Mikytų bendruomenės centras

Fizinio aktyvumo skatinimas Mikytų kaime

442,00

442,00

 

 

 

                                                   VISO:

1155,00

1155,00

SUDARGO SENIŪNIJA

26.

B-2542

Sudargo bendruomenės centras

Istoriniam Sudargui – daugiau šviesos

745,00

745,00

 

 

 

                                                  VISO:

745,00

745,00

                                                                                               KIDULIŲ SENIŪNIJA

27.

B-2545

Kidulių bendruomenės centras “Vinkšnupis”

Būkim sveiki ir sportiški

1722,00

1722,00

 

 

 

                                                  VISO:

1722,00

1722,00

                                                                                                                                                                  IŠ VISO:

27721,58

24123,00

               

ATASKAITŲ FORMOS:

3BVS

5BVS

6BVS

 

                    Informaciją parengė rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Danutė Jurgutienė, tel. (8 345)60758, el.p. danute.jurgutiene@sakiai.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-18 14:42:18