Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Informacijos apie asmenį surinkimas

1. 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-5 "DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE, PATEIKIMO"

2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ PAREIGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE, PATEIKIMO" DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

3. 2016 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. AT-496 "Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijų valdytojas yra administracijos direktorius, pareigybių, kurias siekiantys eiti asmenys turi būti tikrinami korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka, sąrašo tvirtinimo"

3.1. Šakių rajono savivaldybės administracijos ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijų valdytojas yra administracijos direktorius, pareigybių, kurias siekiantys eiti asmenys turi būti tikrinami korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nustatyta tvarka, sąrašas

4. 2016 M. BIRŽELIO 6. POTVARKIS NR. MT-19 "DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ IR BIUDETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ, KURIAS SIEKIANTYS EITI ASMENYS TURI BŪTI TIKRINAMI KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO NUSTATYTA TVARKA, SĄRAŠO TVIRTINIMO

4.1. ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ IR BIUDETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGYBIŲ, KURIAS SIEKIANTYS EITI ASMENYS TURI BŪTI TIKRINAMI KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO NUSTATYTA TVARKA, SĄRAŠAS 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-22 15:33:45