Lietuvių kalba English
Lengvai suprantama kalba Gestų kalba
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirstymo tvarka ir lėšos

 

Įsakymas dėl šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo (2024-07-11)

Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo (2024-03-29)

Šakių rajono savivaldybė - Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo (sakiai.lt) (2024-03-15)

Šakių rajono savivaldybė - Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo (sakiai.lt) (2024-03-15)

Šakių rajono savivaldybė - Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sakiai.lt) (2024-03-15)

Šakių rajono savivaldybė - Dėl šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2024–2026 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo (sakiai.lt) (2024-03-15)

Šakių rajono savivaldybė - Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šakių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sakiai.lt) (2023-02-24)

Šakių rajono savivaldybė - Dėl Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023–2025 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo (sakiai.lt) (2023-02-24)

Šakių rajono savivaldybė - Dėl Šakių rajono savivaldybės 2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo (sakiai.lt) (2023-03-31)

Paskutinis atnaujinimas: 2024-07-12 08:36:38