Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Komunaliniai ir kiti mokesčiai

UAB ,,ŠAKIŲ VANDENYS" GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS

UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" NUSTATYTOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS

UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS

UAB ,,Šakių šilumos tinklai" atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

DĖL UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MOKESČIO TARIFAI

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ IR ŠILUMINIŲ PUNKTŲ EKSPLOATAVIMO TARIFAi

UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" 2018 M. IV KETV. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

UAB "Šakių šilumos tinklai" reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS

UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" INFORMACIJA APIE NEPRIKLAUSOMUS ŠILUMOS GAMINTOJUS

INFORMACIJA APIE UAB ,,ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI" 2019 M. VASARIO MĖN. APSKAIČIUOTAS VARTOTOJAMS CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINAS

UAB ,,Šakių šilumos tinklai" informacija dėl šilumnešio techninių parametrų

UAB "Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" informacija

UAB ,,Šakių šilumos tinklai"  2017 m. patirtos audituotos sąnaudos

UAB ,,Šakių šilumos tinklai" metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita 2017 m. 

UAB ,,Šakių šilumos tinklai" 2017 m. RAS ataskaitos (4-17 priedai)

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2017 m. RAS ataskaitų (1-3 priedai) 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-21 16:06:27