Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Paslaugos

Pažymų apie Europinio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

Draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių matinimą priėmimas

Padarytų nuostolių nustatymas ir žalos apskaičiavimas

Ūkininko ūkio išregistravimas iš ūkininkų ūkio registo

Ūkininko ūkio įregistravimas į ūkinkininkų ūkio registrą

Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Žemės ūkio valdos įregistravimas, atnaujinimas, išregistavimas

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

Pažymų apie darbo stažą ar darbo užmokestį išdavimas

Dalies palūkanų už trumapalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas

Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių taikymo dalinis kompensavimas

Melioracijos, dirvų kalkinimo darbų organizavimas
 
Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
 
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą
 
 
 
Administracinių paslaugų  teikimo veiksmų sekos schema

  
Prašymų formas galite rasti čia

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-11 14:20:03