Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Prašymai/Paraiškos

Prašymus laikinai siųsti savivaldybės el. paštu savivaldybe@sakiai.lt. Prašymai bus perduoti specialistams laikinai išduodantiems licencijas.

 

Paraiška išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Paraiška išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatą   

Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  

Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais    

Paraiška išduoti vienkartinę licenciją - verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio  koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse; Verstis mažmenine prekyba alumi ir  alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio   koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose; Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;  Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse   

Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą

Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymą

Pranešimas dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, išdavimo  

Paraiška išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatą   

Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais   

Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą

 

Prašymas išduoti licenciją vežti keleivius vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais   

Prašymas išduoti licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais dublikatą

Prašymas pakeisti licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

Prašymas išduoti/pratęsti kelių transporto veiklos licencijos kopiją

Prašymas išduoti kelių transporto veiklos licencijos kopijos dublikatą

Prašymas pakeisti kelių transporto veiklos licencijos kopiją

Prašymas išduoti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Prašymas išduoti leidimo dublikatą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Prašymas išduoti naują (patikslintą) leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Prašymas panaikinti leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo sustabdymą

Prašymas panaikinti leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimą

Paraiška išduoti leidimą maršrutui  vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu 

Prašymas išduoti  leidimą važiuoti savivald. vietinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone

Prašymas išduoti leidimą Rezervuota stovėjimo vieta

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 13, 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymu įsigaliojusiu nuo 2019 m. liepos 2 d., siekiant centralizuoti esamą prekybos naftos produktais leidimų išdavimo modelį, iš savivaldybių administracijų leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo funkcija perduota vykdyti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Prašymas išduoti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas sustabdyti,  panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, galiojimą (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas išduoti (pakeisti) leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama) 

Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikatą (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas panaikinti leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama) 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-18 11:27:24