Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Prašymai/Paraiškos

Prašymus laikinai siųsti savivaldybės el. paštu [email protected] Prašymai bus perduoti specialistams, laikinai išduodantiems licencijas.

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo:

- Paraiška išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

- Paraiška išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatą   

- Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  

- Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

- Prašymas sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą

- Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymą

- Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą

- Paraiška išduoti vienkartinę licenciją prekybai alkoholiniais gėrimais

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo:

- Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais  

- Paraiška išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatą

Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

- Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais   

- Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą

Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymą

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimo, dublikato išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo:

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (elektroninėmis cigaretėmis, elektroninių cigarečių pildyklėmis ir rūkomaisiais žoliniais gaminiais)

- Paraiška išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais dublikatą

Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

- Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais   

- Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimą

Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymą

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų laikotarpiu išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo:

- Paraiška išduoti licenciją   

- Paraiška papildyti licenciją 

- Paraiška patikslinti licenciją

- Prašymas sustabdyti licencijos galiojimą

- Prašymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą

- Prašymas panaikinti licencijos galiojimą

Dėl licencijų, susijusių su transportu:

Prašymas išduoti licenciją vežti keleivius vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais   

Prašymas išduoti licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais dublikatą

Prašymas pakeisti licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

Prašymas išduoti/pratęsti kelių transporto veiklos licencijos kopiją

Prašymas išduoti kelių transporto veiklos licencijos kopijos dublikatą

Prašymas pakeisti kelių transporto veiklos licencijos kopiją

Prašymas išduoti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Prašymas išduoti leidimo dublikatą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Prašymas išduoti naują (patikslintą) leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Prašymas panaikinti leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo sustabdymą

Prašymas panaikinti leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimą

Paraiška išduoti leidimą maršrutui  vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu 

Prašymas išduoti leidimą važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone

Prašymas išduoti leidimą, suteikiantį teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr. 531 "Rezervuota stovėjimo vieta" galiojimo zonoje

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 13, 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymu įsigaliojusiu nuo 2019 m. liepos 2 d., siekiant centralizuoti esamą prekybos naftos produktais leidimų išdavimo modelį, iš savivaldybių administracijų leidimų verstis prekybos naftos produktais išdavimo funkcija perduota vykdyti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Prašymas išduoti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatą (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba nefasuotais naftos produktais (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas sustabdyti,  panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, galiojimą (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas išduoti (pakeisti) leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama) 

Prašymas išduoti leidimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikatą (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas papildyti leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas patikslinti leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama)

Prašymas panaikinti leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis (nuo 2019-07-02 paslauga neteikiama) 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 09:24:24