Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Vykdomi projektai

 

Įgyvendinamas projektas „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“

2016 m. rugsėjo mėn. Šakių rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ įgyvendinimo (projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-41-0001). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, kuris būtų naudojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą.

Projekto tikslinė grupė – mažas pajamas gaunantys Šakių rajono savivaldybės gyventojai, kurie laukia socialinio būsto nuomos eilėje.

Projektu siekiama įsigyti 23 socialinių būstų (15 – vieno kambario, 2 – dviejų kambarių, 5 - trijų kambarių ir 1 - keturių kambarių butus) Šakių ir Gelgaudiškio miestuose, Lukšių, Lekėčių miesteliuose. Projekto teikiama nauda – pagerintos socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės apsirūpinti būstu.

Projekto pavadinimas – „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“.

Projekto vykdytojas – Šakių rajono savivaldybės administracija.

Projekto vykdymo pabaiga – 2020-10-30.

 

ES projektas „Integralios  pagalbos namuose plėtra Šakių rajone“

Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius įgyvendina projektą „Integralios  pagalbos namuose plėtra Šakių rajone“. Projekto II etapo veiklų įgyvendinimo pradžia nuo 2016-05-16,  veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-02-15.

Projekto pareiškėja - Šakių rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai:

                      -  BĮ Šakių socialinių paslaugų centras.

                      - UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija.

Šiuo projektu  išplėstos dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose. Įgyvendinant projektą socialinės paslaugos teikiamos užtikrinant saugią ir sveiką aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderinus ją su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra. Tai padės asmenims su sunkia negalia kompensuoti prarastą savarankiškumą bei gebėjimus palaikyti socialinius ryšius su šeima ir visuomene. Tokiu būdu neįgalūs asmenys išvengs institucinės globos, o jų šeimos nariai galės dirbti.

Projekto lėšomis sudarytos 5 mobilios specialistų komandos, į kurių sudėtį įeina: slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, masažistai, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai. Paslaugos teikiamos 50-čiai asmenų su sunkia fizine ir psichine negalia. Nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios paslaugas gavo 82 neįgalūs asmenys. Projekto įgyvendinimo metu šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, teikiamos konsultavimo paslaugos. Nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios konsultavimo paslaugos suteiktos 52 šeimos nariams.

Šiam projektui įgyvendinti skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1 – ESFA-V-418 „Integralios  pagalbos plėtra Šakių rajone“. Bendra projekto vertė – 348 750,00 Eur, antrą tiek prisideda savivaldybė iš savo biudžeto lėšų.


Šakių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymas“

PROJEKTAS „GRIŠKABŪDŽIO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“

Šakių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą turberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Šakių rajone“

Šakių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“

Šakių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Gelgaudiškio gyvenamosios vietovės atnaujinimas“

Projektas „Draugystės parkai 2“ („Parks of Frienship 2“) Nr. LT-PL-1R-034

"Saugok sveikatą, kol jaunas" Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-015

Vykdomas projektas "Integralios pagalbos plėtra Šakių rajone"

Vykdomas projektas “Šakių rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių remontas ir rekonstrukcija“ 

Įvykdytas projektas "Gelgaudiškio dvaro sodybos tvenkinių būklės gerinimas"

 Užbaigtas projektas Šakių tvenkinio būklės gerinimas"

Vykdomas projektas "Gelgaudiškio dvaro sodyba"

  Patvirtinti socialinės reabilitacijospaslaugų neįgaliesiems projektai.

Vykdomas projektas "Šakių tvenkinio  būklės gerinimas"  

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas įgyvendintas (2010-10)   

Įgyvendinamas projektas „Šakių rajono bendrieji, specialieji, detalieji planai" 

Projektas  „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“

Projektas „Lukšių gyvenamosios vietovės atnaujinimas“

Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šakių rajono savivaldybės administracijoje“

Projektas „Sudargo atnaujinimas ir plėtra“

Projektas „Slavikų atnaujinimas ir plėtra“

Projektas „Plokščių atnaujinimas ir plėtra“

Projektas „Kriūkų atnaujinimas ir plėtra“

Projektas „Barzdų atnaujinimas ir plėtra“

Projektas „Lekėčių atnaujinimas ir plėtra“

Projektas „Šakių rajono savivaldybės Šakių rajono Lukšių kultūros centro pastato remontas“

Projektas „Globos namų įkūrimas Voniškiuose“

Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šakių rajone“

Projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“

Projektas „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ 

Projektas „Šakių miesto pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros plėtra“

Įgyvendinamas projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai plėtra Šakių rajone“

Projektas „Bendruomeninių šeimos namų steigimas Šakių rajone“

____________________________________________________________________

Klevelis II dalis (64.0 kb) 
Berželis II dalis (38.0 kb)  
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-41-009 ,,Šakių rajono vaikų lopšelio-darželio „Klevelis" renovacija siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą" (53.0 kb)
Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-41-008 ,,Šakių mokyklos-darželio „Berželis" renovacija siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą"(39.5 kb)

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS (2010-06-10) (47.0 kb) 
Pradedamas įgyvendini 2007-2013 M. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos  4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" (123.5 kb)

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto gyventojų apklausos analizė, išvados, rekomendacijos (58.0 kb) 
Vykdomi projektai (2009 11 23) (139.0 kb) 
Užbaigtas pirmasis projekto „Sintautai - Goldap 1" etapas (1.0 Mb) 
Jaunimo reikalų koordinatorių tinklo stiprinimas dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėse (64.0 kb)
„Nemuno vidurupio baseino I paketo" projekto eiga Šakių savivaldybėje (54.5 kb) (atnaujinta 20090528) 
Nemuno vidurupio baseino I projektas pratęsiamas iki 2010 m (56.0 kb).
Įgyvendinamas projektas „Sintautai - Goldap  1" (176.5 kb)
Kvalifikuota Šakių rajono savivaldybės administracija - tolygios socialinės ir ekonominės plėtros garantas (131.5 kb)
Nemuno vidurupio baseino I paketo eiga Šakių savivaldybėje (53.5 kb)

           

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado Srities Kaimynystės programos ir partnerių dalinai finansuojami projektai

"Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra" Nr. 2005/148 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2006.06-2008.03; jo biudžetas apie 4,138 mln.Lt (1,2 mln.Eur).
Projekto partneriai - Nemuno euroregiono Marijampolės biuras (pagrindinis), Alytaus miesto, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Lazdijų rajono, Marijampolės, Šakių rajono, Varėnos rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių administracijos bei Suvalkų miesto valdyba įgyvendindami šį projektą:

  1. parengs galimybių studiją, kurioje numatytos vaizdo kamerų išdėstymo vietos projekte dalyvaujančių savivaldybių teritorijose bei kartu su savivaldybėmis suderins projekto metu statomų ir perspektyvinių kamerų įrengimo vietų schemas;
  2. surengs išplėstinius projekto partnerių ir suinteresuotų šalių susitikimus;
  3. nupirks ir įrengs su savivaldybėmis suderintose vietose ir suderintų parametrų vaizdo stebėjimo sistemą, kurią sudarys vaizdo stebėjimo, filmavimo, įrašymo bei archyvavimo bei 2 savivaldybių vaizdo signalo perdavimo (kabeliai) įranga, kuri bus perduota į savivaldybės balansą;
  4. surengs mokymus asmenims dirbsiantiems su vaizdo stebėjimo sistema. 
  5. suorganizuoti tarptautinę konferenciją turizmo plėtros ir turistų saugumo klausimais, į ją pakviečiant Lietuvos ir užsienio šalių atstovus.

____________________________________________________________________

BPD 2.3 priemonės projektas " Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių regione."
2004-2006 m. BPD 2 prioriteto 3 priemonė „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija"

Projekto pavadinimas: "Moterų ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių regione " .
Projektą vykdo: Viešoji įstaiga "Vilties žiedas"
Projekto trukmė: 23 mėn.: 2006m. liepos 1 d. - 2008m. gegužės 31 d.
Pagrindinis projekto tikslas - įgyvendinti vyresnio amžiaus ir po ilgo laiko grįžtančioms į darbo rinką moterims bendrųjų gebėjimų formavimo ir profesinę kvalifikaciją suteikiančias mokymo programas, mažinant socialinę atskirtį ir užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje.
Pagrindiniai projekto uždaviniai ir rezultatai:
¨ parengti ir įgyvendinti moterų teisinio raštingumo mokymo programą;
¨ įgyvendinti moterų kompiuterinio raštingumo (ECDL) mokymo programą;
¨ parengti ir įgyvendinti moterų verslumo pagrindų mokymo programą;
¨ įgyvendinti moterų slaugytojo padėjėjo mokymo programą;
¨ įgyvendinti moterų apskaitininko mokymo programą.

Planuojami tokie tiesioginiai projekto pasiekimai:
1. Naujų mokymo programų parengimas:
¨ moterų teisinio raštingumo mokymo programa;
¨ moterų verslumo pagrindų mokymo programa;
2. Suorganizuoti moterų mokymai Šakių regione:
¨ suorganizuoti 1 mokymai slaugytojo padėjėjo kvalifikacijai gauti;
¨ suorganizuoti 1 mokymai apskaitininko kvalifikacijai gauti;
¨ suorganizuoti 1 teisinio raštingumo mokymai;
¨ suorganizuoti 4 kompiuterinio raštingumo mokymai;
¨ suorganizuoti 1 verslumo pagrindų mokymai.
3. Projekto įgyvendinimo bus apmokyta moterų:
¨ apmokyta 30 moterų teisinio raštingumo;
¨ apmokyta 50 moterų kompiuterinio raštingumo;
¨ apmokyta 25 moterys verslumo pagrindų;
¨ apmokyta 10 moterų slaugytojo padėjėjo kvalifikacijai įgyti;
¨ apmokyta 12 moterų apskaitininko kvalifikacijai įgyti.
Projekto įgyvendinimo metu Šakių regione bus apmokyta 127 moterys, kurios įgis naujų gebėjimų bei įgis profesinę kvalifikaciją:
¨ 22 moterys įgis profesinę kvalifikaciją;
¨ 30 moterų įgis teisės pagrindus (teisinio raštingumo mokymo programa);
¨ 50 moterų įgis kompiuterinio raštingumo pagrindus;
¨ 25 moterys įgis verslumo pagrindus.
Projekto veikla:
Projekte numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti yra numatomos tokios veiklos:
I etapas: projekto administravimas ir pasirengimas viešiems pirkimams.
II etapas: viešųjų pirkimų organizavimas.
III etapas: mokymo programų rengimas ir jų įgyvendinimas.
IV etapas: projekto rezultatų vertinimas ir projekto rezultatų pristatymas visuomenei.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-27 07:57:19