Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Centralizuotas vidaus audito skyrius
Dalija Rakauskienė

Vedėja

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 224

Tel.: 8 (345) 60772

El. paštas: dalija.rakauskiene@sakiai.lt