Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Socialinės paramos skyrius
Daiva Pilypaitytė

Vedėja

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 118

Tel.: 8 345 66102

El. paštas: daiva.pilypaityte@sakiai.lt

Jolita Žemaitienė

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 121

Tel.: 8 345 60768

El. paštas: jolita.zemaitiene@sakiai.lt

Milda Savukaitienė

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 108

Tel.: 834566150

El. paštas: milda.savukaitiene@sakiai.lt

Aistė Būdvytienė

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 120

Tel.: 8 345 66104

El. paštas: aiste.budvytiene@sakiai.lt

Ugnė Mikštienė

Vyresnioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 120

Tel.: 8 345 66103

El. paštas: ugne.mikstiene@sakiai.lt

Edita Macevičiūtė-Orentienė

Vyresnioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 122

Tel.: 8 345 66105

El. paštas: edita.orentiene@sakiai.lt

Justė Kazlauskaitė

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 118

Tel.: 8 345 60767

El. paštas: juste.kazlauskaite@sakiai.lt

Virginija Ratkevičienė

Specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 122

Tel.: 8 345 66106

El. paštas: virginija.ratkeviciene@sakiai.lt

Rima Valaitienė

Socialinė darbuotoja

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 116

Tel.: 8 345 66149

El. paštas: rima.valaitiene@sakiai.lt

SKYRIAUS VEIKLOS DOKUMENTAI

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAI

 

SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS

VEIKLOS ATASKAITOS


                                                                                                                                                        

TVARKOS, REGLAMENTUOJANČIOS SOCIALINĘ PARAMĄ, SOCIALINES PASLAUGAS IR KITAS IŠMOKAS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI


TARYBOS SPRENDIMAI