Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Socialinės paramos skyrius
Daiva Pilypaitytė

Vyriausioji specialistė, l. e. skyriaus vedėjo pareigas (Pareigybės aprašymas)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 118

Tel.: 8 345 66102

El. paštas: daiva.pilypaityte@sakiai.lt

Jolita Žemaitienė

Vyriausioji specialistė (Pareigybės aprašymas)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 118

Tel.: 8 345 60768

El. paštas: jolita.zemaitiene@sakiai.lt

Milda Savukaitienė

Vyriausioji specialistė (Pareigybės aprašymas)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 108

Tel.: 834566150

El. paštas: milda.savukaitiene@sakiai.lt

Ugnė Mikštienė

Vyresnioji specialistė (Pareigybės aprašymas)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 120

Tel.: 8 345 66103

El. paštas: ugne.mikstiene@sakiai.lt

Daiva Valaitienė

Vyresnioji specialistė (Pareigybės aprašymas)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 120

Tel.: 8 345 66104

El. paštas: daiva.valaitiene@sakiai.lt

Edita Macevičiūtė-Orentienė

Vyresnioji specialistė (Pareigybės aprašymas)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 122

Tel.: 8 345 66105

El. paštas: edita.orentiene@sakiai.lt

Rima Valaitienė

Specialistė (Pareigybės aprašymas)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 116

Tel.: 8 345 66149

El. paštas: rima.valaitiene@sakiai.lt

Virginija Ratkevičienė

Socialinių paslaugų koordinatorė (Pareigybės aprašymas)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 122

Tel.: 8 345 66106

El. paštas: virginija.ratkeviciene@sakiai.lt

Renata Reilienė

Vyresnioji specialistė (Vaiko auginimo atostogos)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 120

Tel.: 8 (345) 66103

SKYRIAUS VEIKLOS DOKUMENTAI

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAI

 

SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMOS

VEIKLOS ATASKAITOS


                                                                                                                                                        

TVARKOS, REGLAMENTUOJANČIOS SOCIALINĘ PARAMĄ, SOCIALINES PASLAUGAS IR KITAS IŠMOKAS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI


TARYBOS SPRENDIMAI