Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Jūratė Šneideraitienė

Vedėja

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 229

Tel.: 8 345 66130

El. paštas: jurate.sneideraitiene@sakiai.lt

Asta Bakanevičienė

Vyriausioji specialistė (viešieji pirkimai)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 231

Tel.: 8 345 66133

El. paštas: asta.bakaneviciene@sakiai.lt

Felicita Totoraitienė

Vyriausioji specialistė (viešieji pirkimai)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 231

Tel.: 8 345 66133

El. paštas: felicita.totoraitiene@sakiai.lt

Aušra Banevičienė

Vyriausioji specialistė (Vaiko auginimo atostogose)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 227

Tel.: 8 345 66129

El. paštas: ausra.baneviciene@sakiai.lt

Daiva Subačienė

Vedėjos pavaduotoja (metrikacija)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 124

Tel.: 8 345 60769

El. paštas: daiva.subaciene@sakiai.lt

Gediminas Morkeliūnas

Vyriausiasis specialistas (teisė)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 227

Tel.: 8 345 66128

El. paštas: gediminas.morkeliunas@sakiai.lt

Jolita Bindokienė

Specialistė (metrikacija)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 126

Tel.: 8 345 66107

El. paštas: jolita.bindokiene@sakiai.lt

Zigmas Balnius

Muzikantas

Pareigybės aprašymas

Tel.: 8 345 60750

Jolita Matusevičienė

Vyriausioji specialistė (personalas, korupcijos prevencija)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 218

Tel.: 8 345 66129

El. paštas: jolita.matuseviciene@sakiai.lt

Ričardas Stepaitis

Vyriausiasis specialistas (darbų sauga, mobilizacija, įslaptinta informacija, civilinė sauga, radiacinė sauga)

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 314

Tel.: 8 345 60757

El. paštas: ricardas.stepaitis@sakiai.lt