Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius)
Danutė Jurgutienė

Vyriausioji specialistė

Pareigybės aprašymas

Kabinetas: 105

Tel.: 8 345 66115

El. paštas: danute.jurgutiene@sakiai.lt

SKYRIAUS VEIKLOS DOKUMENTAI