Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-01
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2013 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2013-01-31
T-1
2. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-01-31
T-2
3. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-01-31
T-3
4. DĖL TURTO PERDAVIMO
2013-01-31
T-4
5. DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS, ESANČIOS LUKŠIŲ MSTL., A. TATARĖS G. 39, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI LUKŠIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI
2013-01-31
T-5
6. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ LEKĖČIŲ MSTL., PUŠYNO G. 8, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS ASOCIACIJAI LEKĖČIŲ KERAMIKOS CENTRUI
2013-01-31
T-6
7. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
2013-01-31
T-7
8. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-228 DALINIO PAKEITIMO
2013-01-31
T-8
9. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-01-31
T-9
10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-01-31
T-10
11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGRAMŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
2013-01-31
T-11
12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-90 PAPILDYMO
2013-01-31
T-12
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGPJŪČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-262 DALINIO PAKEITIMO
2013-01-31
T-13
14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-01-31
T-14
15. DĖL DARBO SUTARTIES SU IRENA DRAZDAUSKIENE NUTRAUKIMO ŠALIŲ SUSITARIMU
2013-01-31
T-15
16. DĖL TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-31
T-16
17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS IR KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2013-01-31
T-17
18. DĖL ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO BASEINO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-01-31
T-18
19. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO
2013-01-31
T-19
20. DĖL GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO
2013-01-31
T-20
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO 2013-2018 METŲ PLANO TVIRTINIMO
2013-01-31
T-21
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS
2013-01-31
T-22
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-398 DALINIO PAKEITIMO
2013-01-31
T-23
24. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-01-31
T-24
25. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-01-31
T-25
26. DĖL PREMIJOS SKYRIMO VIRGINIJAI SNUDAITIENEI
2013-01-31
T-26
27. DĖL KULTŪROS CENTRŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ TVIRTINIMO
2013-01-31
T-27
28. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE, KLANGIŲ KAIME 16, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-01-31
T-28
29. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOJE, DEGUTINĖS KAIME, ĄŽUOLŲ G. 1, PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO
2013-01-31
T-29
30. DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO ŠAKIŲ RAJONE, GELGAUDIŠKIO MIESTE, KRANTO G. 22, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-01-31
T-30
31. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-01-31
T-31
32. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-01-31
T-32
33. DĖL PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-01-31
T-33
34. DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-01-31
T-34
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M.KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-117 PAKEITIMO
2013-01-31
T-35
36. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO KUDIRKOS NAUMIESTYJE VYTAUTO G. 23, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTE
2013-01-31
T-36
37. DĖL AUKŠTYBINIŲ STATINIŲ (INŽINERINIŲ STATINIŲ – VĖJO ELEKTRINIŲ IR JŲ GRUPIŲ BEI ELEKTRONINIO RYŠIO PERDAVIMO BOKŠTŲ, STIEBŲ) IŠDĖSTYMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-01-31
T-37
38. DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO V.LEBEDŽINSKUI NUSTATYMO
2013-01-31
T-38
pareig_sporto.doc
2013-01-03
prie AT-16