Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
32. DĖL KRIŪKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-01-31 - T-32

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.