Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
34. DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
2013-01-31 - T-34

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.