Šakių rajonas Garbės piliečiai Teisinė pagalba Nuorodos Pagalbos telefonai Korupcijos prevencija Administracinės
naštos mažinimas
Teisės aktai
Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai Senoji svetainė
Turistui Turistui Gyventojui Jaunimui Verslui Verslininkui Posėdžių kalendorius Posėdžių kalendorius
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2013-07
1. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO
2013-07-25
T-266
2. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2012 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO APYSKAITOS TVIRTINIMO
2013-07-25
T-267
3. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2013-07-25
T-268
4. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-74 DALINIO PAKEITIMO
2013-07-25
T-269
5. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-163 DALINIO PAKEITIMO
2013-07-25
T-270
6. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU DANUTE POVILAITYTE NUTRAUKIMO
2013-07-25
T-271
7. DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS, ESANČIAS VOVERIŲ KAIME, AUŠROS G. 2
2013-07-25
T-272
8. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 64, PERDAVIMO
2013-07-25
T-273
9. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO JUOZUI PUODŽIUKAIČIUI
2013-07-25
T-274
10. DĖL FINANSINĖS PARAMOS UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ
2013-07-25
T-275
11. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SALIOMĖJAI KUDIRKIENEI SKYRIMO
2013-07-25
T-276
12. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-277
13. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI
2013-07-25
T-278
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, GIEDRUČIŲ KAIME, MIŠKO G. 7, PADALINIMO Į DU SKLYPUS, ATIDALINTO SKLYPO PASKIRTIES PAKEITIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-279
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, BRIDŽIŲ KAIME, BRIDŽIŲ G. 2A, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-280
16. DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-281
17. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO RAJONO ABITURIENTAMS
2013-07-25
T-282
18. DĖL GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-283
19. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-284
20. DĖL KRIŪKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-285
21. DĖL LEKĖČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-286
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-89 PRIEDO DALINIO PAKEITIMO
2013-07-25
T-287
23. DĖL MOKYKLOMS PRISKIRIAMŲ TERITORIJŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-288
24. DĖL PROJEKTO „NAUJŲ TURIZMO PRODUKTŲ KŪRIMAS IR DIVERSIFIKAVIMAS ŠEŠUPĖS EUROREGIONE“
2013-07-25
T-289
25. DĖL PROJEKTO „GYVENIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR APLINKOS ŠVARINIMAS LEKĖČIUOSE“
2013-07-25
T-290
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO KELIŲ IR GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS DALIES BEI INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO DALIES ATNAUJINIMO TVIRTINIMO
2013-07-25
T-291
27. DĖL RAJONO INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS 2013-2020 METAMS TVIRTINIMO
2013-07-25
T-292
28. DĖL RAJONO SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS STRATEGIJOS 2013-2020 METAMS TVIRTINIMO
2013-07-25
T-293
29. DĖL PASIENIO PERĖJIMO PUNKTO KUDIRKOS NAUMIESTYJE
2013-07-25
T-294
30. DĖL DOBROVOLSKO-KUDIRKOS NAUMIESČIO EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO
2013-07-25
T-295
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS 2013 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
2013-07-25
T-296
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-54 DALINIO PAKEITIMO
2013-07-25
T-297
33. DĖL PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2013-07-25
T-298
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-52 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2013-07-25
T-299