Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
16. DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2013-07-25 - T-281

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedas (1)