Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
3. DĖL SUTIKIMO PERIMTI MOKYKLINĮ AUTOBUSĄ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2013-07-25 - T-268

Parsisiųsti dokumentą

Priedai
Priedų nėra.