Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Teisės aktai
TARYBOS SPRENDIMAI 2014-11
1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2014-11-27
T-319
2. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2014-11-27
T-320
3. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
2014-11-27
T-321
4. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
2014-11-27
T-322
5. DĖL GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, TUOPŲ G. 12, REMONTO EKONOMINIO NENAUDINGUMO
2014-11-27
T-323
6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-324
7. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2014-11-27
T-325
8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2014-11-27
T-326
9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO
2014-11-27
T-327
10. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI
2014-11-27
T-328
11. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO
2014-11-27
T-329
12. DĖL ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOSE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), TVARKOS APRAŠO IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-11-27
T-330
13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-8 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-331
14. DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO RIMAI VASAITIENEI NUSTATYMO
2014-11-27
T-332
15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO
2014-11-27
T-333
16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-38 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-11-27
T-334
17. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠAKIŲ LIGONINĖ“. SAULĖS VANDENS ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS“
2014-11-27
T-335
18. DĖL ŠAKIŲ MIESTO PRIPAŽINIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO SUSIETA TERITORIJA
2014-11-27
T-336
19. DĖL RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2014-11-27
T-337
20. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014-11-27
T-338
21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ŠEIMAI (VIENAM GYVENANČIAM ASMENIUI) STICHINĖS NELAIMĖS, GAISRO, SKURDO AR KITU YPATINGU ATVEJU TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO
2014-11-27
T-339
22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-11-27
T-340
23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO
2014-11-27
T-341
24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-368 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-11-27
T-342
25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-11-27
T-343
26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-11-27
T-344
27. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE PADALINIO STEIGIMO
2014-11-27
T-345
28. DĖL ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO
2014-11-27
T-346
29. DĖL TURTO PERDAVIMO
2014-11-27
T-347
30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-348
31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO
2014-11-27
T-349
32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2014-11-27
T-350
33. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PAVOJINGŲ ŠUNŲ REGISTRAVIMĄ NUSTATYMO
2014-11-27
T-351
34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-91 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-352
35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-243 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-353
36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-249 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ NUOSTATŲ PRIEDO PAKEITIMO
2014-11-27
T-354
37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1998 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. 155, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-355, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-217, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-285, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-372 PAKEITIMO
2014-11-27
T-355
38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. 162 ,,DĖL VIDAUS ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ IR ŠILUMINIŲ PUNKTŲ EKSPLOATAVIMO UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-356
39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. 60, 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-128 IR 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-358 PAKEITIMO
2014-11-27
T-357
40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T-245 ,,DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-358
41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-359
42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-174 BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-360
43. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-287 BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-102 ,,DĖL LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-361
44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-39 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-23 PAKEITIMO
2014-11-27
T-362
45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 ,,DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-363
46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-189 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-364
47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-273 ,,DĖL RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-365
48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-302 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO
2014-11-27
T-366
49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-36 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-356 PAKEITIMO
2014-11-27
T-367
50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-54 ,,DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-368
51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-206 ,,DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-369
52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-370
53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-29 IR 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-387 „DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-371
54. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-246 ,,DĖL SUTARTIES SUDARYMO IR NUOMOS MOKESČIO NUSTATYMO“ IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-190 ,,DĖL LEIDIMO SUMONTUOTI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGĄ“
2014-11-27
T-372
55. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-309 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-373
56. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-256 IR DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-163 PAKEITIMO
2014-11-27
T-374
57. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-161 ,,DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO UAB „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-375
58. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-321 ,,DĖL UAB ,,ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-376
59. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-386 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-377
60. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-105 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014-11-27
T-378
61. DĖL ŠAKIŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-11-27
T-379
62. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-11-27
T-380
63. DĖL KIDULIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFŲ NUSTATYMO
2014-11-27
T-381
64. DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO
2014-11-27
T-382
65. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2014-11-27
T-383
66. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO, KEITIMO, GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO
2014-11-27
T-384
67. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T-246 „DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2014-11-27
T-385